Sökning: "litterär reflektion"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden litterär reflektion.

 1. 1. Kannibalen, en västerländsk monsterskapelse? -En studie av kannibalen som litterär och kolonial gestalt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jacob Lundberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker kannibalen som en kolonial gestalt inom litteratur från tidigmodern tid till senmodern tid och vad dess gestaltning berättar om samtida idéströmningar och värderingar. Undersökningen baseras på tre skönlitterära verk. Dessa verk är: Robinson Crusoe (1719), Moby Dick (1851) och The Silence of The Lambs (1988). LÄS MER

 2. 2. Research: ROTHKO : - ett arbete om att lära känna sig själv genom någon annan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Solith af Malmborg; [2017]
  Nyckelord :art; chair; immanuel kant; sublime; design process; alternative science; reflection; personal reflection; communication of feelings; abstract expressionism; color theory; painting; translation; translatability; design; alternative design; walter benjamin; kant; mark rothko; rothko; design; konst; måleri; stol; designprocess; alternativ designprocess; intuition; översättning; artisteri; process; handlag; färg; intention; färgteori; gerrit rietveld; rietveld; piet mondrian; mondrian; tate modern; tate; london; abstrakt expressionism; konstnärlig forskning; vasilij kandinsky; kandinsky; new yorksskolan; abstrakt konst; jackson pollock; pollock; reflekternade arbete; alternativa metoder; alternativ forskning; färggehör; formgehör; översättbarhet; det sublima; immanuel kant; estetik;

  Sammanfattning : This thesis project examines both inner and outer circumstances of knowledge in an attempt to emphasize the importance of personal reflection. I search for answers on how to communicate feelings through colour and form by studying Mark Rothko and the abstract expressionism. LÄS MER

 3. 3. Las diosas de Lucía Extebarría : Un análisis de los arquetipos en Amor, curiosidad, prozac y dudas

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Catarina Barrameda; [2015]
  Nyckelord :arquetipos; mitología griega; personajes literarios; feminismo;

  Sammanfattning : Jean Shinoda Bolen har utarbetat en psykoanalytisk teori om de kvinnliga arketyperna där varje arketyp har sin grund i en av sju grekiska gudinnor; Afrodita, Artemisa, Atenea, Deméter, Hera, Hestia och Perséfone. Med denna teori som utgångspunkt har de litterära karaktärerna i Lucía Etxebarrías roman Amor, curiosidad, prozac y dudas analyserats. LÄS MER

 4. 4. Läromedel för gymnasiet på nätet: En analys av litteraturundervisningsmaterial publicerat på sajten lektion.se

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Åsa Johansson; [2013]
  Nyckelord :lektion.se; litteraturundervisning; litterär kompetens; läromedel; matchningsteknik; text;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att analysera läromedel som är publicerat på lektion.se och som har direkt anknytning till litteraturundervisning. LÄS MER