Sökning: "litterär skräck"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden litterär skräck.

 1. 1. La fealdad como postura ética: Un análisis funcional de los personajes femeninos en el cuento “Fin de curso” de Mariana Enríquez

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :María Paz Salinas; [2020-09-02]
  Nyckelord :spanska; Mariana Enríquez fulhet; etiskt förhållningsätt; abjektion; litterär skräck;

  Sammanfattning : In the story “End of course” included in the book The things we lost in the fire written by Mariana Enríquez, ugliness and abjectness are central to the life of the principal character Marcela. We will study the presentations of the female characters and their ethical positioning underlying the aesthetic elements and the narratological strategies in relation to abjectness. LÄS MER

 2. 2. Läsning pågår? : En fallstudie av lärares och elevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mattias Karlsson; Kinga Lukacs; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; läsning; allmän repertoar; litterär repertoar; litteraturmedvetenhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka lärares och elevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur i undervisningen. Som stöd för studien används en teoretisk modell om en allmän och en litterär repertoar som tillhör såväl läsaren som texten. LÄS MER

 3. 3. Dracula, en klassiker som satt skräck i läsare sedan 1897 : - En litterär analys av klassikern Dracula och en av de moderna efterföljarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Angelina Kropp; [2017]
  Nyckelord :Dracula; Twilight; spänning; skräck;

  Sammanfattning : This study is a literary analysis of Bram Stoker's novel Dracula and Stephenie Meyer's novel Twilight. The purpose of this study is to analyse Bram Stoker's novel Dracula and try to arrive at what effects the author works with that has made the story to the classic it is. LÄS MER