Sökning: "litterär turism"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden litterär turism.

 1. 1. Öppna dagvattensystem : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andreas Ivarsson; Jacob Brobeck; [2016]
  Nyckelord :dagvattensystem; gröna tak; dagvattenplantering; rain garden; biofilter; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Nybyggnationen i Helsingborg Ångfärjetomten är under planering. En ny central mötesplats vid kajområdet i centrala Helsingborg ska göra staden mer attraktiv och främja både näringsliv och turism. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföringen av Wallanders Ystad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sofia Remgard; Helen Tönnesson; Malin Christenson; [2005]
  Nyckelord :platsmarknadsföring; kulturarv; äkthet; Tourism; Turism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om Wallanderturismen i Ystad. Vårt huvudsyfte är att åskådliggöra hur en litterär person kan påverka marknadsföringen av en stad. Som undersyften kommer vi att diskutera begreppet kulturarv och om den fiktiva personen Wallander kan ses som ett sådant. LÄS MER