Sökning: "litterära analyser"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden litterära analyser.

 1. 1. "Man lär sig tänka själv och då får man mer fantasi!" Harry Potter-seriens didaktiska möjligheter i F - 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cassandra Nicoletti; Yasemin Residovska; [2018]
  Nyckelord :fan fiction; fantasylitteratur; Harry Potter; läsning; erfarenhetspedagogik; undervisning; litteraturdidaktik; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka didaktiska möjligheter Harry Potter-serien av J.K. Rowling kan ha i årskurs F – 3. LÄS MER

 2. 2. Typiskt berättande : En komparativ arketypanalys ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Manuel Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Northrop Frye; archetypal analysis; literature teaching; Jeanette Winterson; Lighthousekeeping; Markus Zusak; I am the Messenger; literary competence; Northrop Frye; arketypanalys; litteraturundervisning; Jeanette Winterson; Fyrväktaren; Markus Zusak; Jokern; litterär kompetens;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Markus Suzaks Jokern och Jeanette Wintersons Fyrväktaren utifrån Northrop Fryes arketypanalys. Inledningsvis görs separata analyser av de båda verken som sedan får ligga till grund för att jämföra de återkommande dragen som kunnat identifieras i de skilda texterna. LÄS MER

 3. 3. Mer än böcker : en studie av bokens framställning i fyra litterära magasin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Therese Karlsson; Julia Holm; [2014]
  Nyckelord :Litterära magasin; bokmagasin; Vi läser; Books Dreams; LitteraturMagazinet; Fyrahundrafemtio; förmedlandet av böcker; den passionerade läsaren; litteraturkritik; litterär auktoritet; populärkultur; konvergenskultur; boken som livsstilsmarkör; litteratur och konsumtion; litterär merchandise; identitetsmarkör; bokhyllan som symbol.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en jämförande kvalitativ undersökning av de fyra litterära magasinen Vi läser, Books & Dreams, Fyrahundrafemtio och LitteraturMagazinet och undersöka hur boken och litteratur förmedlas i dessa litteraturmagasin. För att förstå bakgrunden till hur litteratur förmedlas i magasinen krävs en bredare förståelse för hur litteratur i allmänhet presenteras idag. LÄS MER

 4. 4. Autofiktionens estetik : En undersökning av exemplen Stig Larsson, Marcus Birro och Karl Ove Knausgård

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Gustav Borsgård; [2013]
  Nyckelord :autofiktion; estetik; romantik; knausgård; birro; larsson;

  Sammanfattning : Autofiktion är ett omdiskuterat genrebegrepp som fått ökad aktualitet i Sverige under de senaste decennierna genom en rad verk som positionerat sig på gränsen mellan verklighet och fiktion. Med denna uppsats vill jag lyfta fram tre av dessa verk, nämligen Karl Ove Knausgårds Min kamp (2009), Stig Larssons När det känns att det håller på ta slut (2012) och Marcus Birros Släng alla kartor (2012). LÄS MER

 5. 5. Det Litterära Underlandet : Reflektioner kring begreppet litterär kompetens i läsningen av Alice i Underlandet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Peter Seberg; Malin Bodin; [2012]
  Nyckelord :Litterär kompetens; Alice i Underlandet; Tema; Analys; Litteraturläsning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka vår litterära kompetens genom att studera ett litterärt verk. I vår forskning har vi studerat vår egen litterära kompetens genom att läsa och analysera Alice i Underlandet av Lewis Carroll med hjälp av en tematisk textanalys med temadefinitionen av Romberg (1987). LÄS MER