Sökning: "litterära analyser"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden litterära analyser.

 1. 1. Heteronormen under lupp : Queerteoretiska analyser av skönlitterära verk som används i gymnasieskolans svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hanna Gustafsson; Annmarie Viklund; [2020]
  Nyckelord :gymnasieskolan; heteronormativitet; kön; könsidentitet; könsroller; litteraturundervisning; normkritisk pedagogik; queera läsningar; queerteori; svenskämnet;

  Sammanfattning : Denna studie utreder vilka skönlitterära verk svensklärare arbetar med i svenskundervisningen på gymnasienivå. Syftet är att urskilja huruvida de litterära verken möjliggör identifiering med karaktärer för elever som inte identifierar sig med heteronormativiteten. LÄS MER

 2. 2. I gott bevar : Musikalen Kristina från Duvemåla och Vilhelm Mobergs utvandrarepos - en adaptionsanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Erika Hansson; [2019]
  Nyckelord :Kristina från Duvemåla; Benny Andersson; Björn Ulvaeus; Vilhelm Moberg; Utvandrarepos; Musikteater; Adaption; Ledmotiv; Folkton; Folkmusik;

  Sammanfattning : Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musikal Kristina från Duvemåla är baserad på Vilhelm Mobergs utvandrarepos och sågs mellan åren 1995–1999 av över en miljon besökare. Denna undersökning har med utgångspunkt i de teoretiska termerna adaption, ledmotiv och folkton analyserat dels hur den litterära textens teman och handling har adapterats till musikalen i form av sångtexterna och dels hur upphovsmännen har valt att musikaliskt förmedla Karl Oskars och Kristinas kärlek samt Kristinas hemlängtan. LÄS MER

 3. 3. "Man lär sig tänka själv och då får man mer fantasi!" Harry Potter-seriens didaktiska möjligheter i F - 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cassandra Nicoletti; Yasemin Residovska; [2018]
  Nyckelord :fan fiction; fantasylitteratur; Harry Potter; läsning; erfarenhetspedagogik; undervisning; litteraturdidaktik; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka didaktiska möjligheter Harry Potter-serien av J.K. Rowling kan ha i årskurs F – 3. LÄS MER

 4. 4. Typiskt berättande : En komparativ arketypanalys ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Manuel Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Northrop Frye; archetypal analysis; literature teaching; Jeanette Winterson; Lighthousekeeping; Markus Zusak; I am the Messenger; literary competence; Northrop Frye; arketypanalys; litteraturundervisning; Jeanette Winterson; Fyrväktaren; Markus Zusak; Jokern; litterär kompetens;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Markus Suzaks Jokern och Jeanette Wintersons Fyrväktaren utifrån Northrop Fryes arketypanalys. Inledningsvis görs separata analyser av de båda verken som sedan får ligga till grund för att jämföra de återkommande dragen som kunnat identifieras i de skilda texterna. LÄS MER

 5. 5. Mer än böcker : en studie av bokens framställning i fyra litterära magasin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Therese Karlsson; Julia Holm; [2014]
  Nyckelord :Litterära magasin; bokmagasin; Vi läser; Books Dreams; LitteraturMagazinet; Fyrahundrafemtio; förmedlandet av böcker; den passionerade läsaren; litteraturkritik; litterär auktoritet; populärkultur; konvergenskultur; boken som livsstilsmarkör; litteratur och konsumtion; litterär merchandise; identitetsmarkör; bokhyllan som symbol.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en jämförande kvalitativ undersökning av de fyra litterära magasinen Vi läser, Books & Dreams, Fyrahundrafemtio och LitteraturMagazinet och undersöka hur boken och litteratur förmedlas i dessa litteraturmagasin. För att förstå bakgrunden till hur litteratur förmedlas i magasinen krävs en bredare förståelse för hur litteratur i allmänhet presenteras idag. LÄS MER