Sökning: "litterära analyser"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden litterära analyser.

 1. 1. ”Jag mins den ljufwa tiden” : Lyrik som didaktiskt verktyg i undervisning om svenska språkets ortografiska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Julia Uusitalo Kemi; [2022]
  Nyckelord :Språkhistoria; svenska språkets historia; ortografi; svenska språkets ortografi; ortografins utveckling; textanalys; komparativ metod; lyrik; svenskundervisning; didaktik; gymnasieskolan; styrdokument;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande studie är att undersöka skönlitteratur, mer specifikt lyrik, från upplysningstiden fram till i dag med fokus på ortografi för att påvisa konkreta förslag på hur skönlitteratur kan användas som ett didaktiskt verktyg i undervisning i det svenska språkets ortografiska utveckling. Det valda materialet består av lyrik hämtad från sju litterära epoker. LÄS MER

 2. 2. Feministisk tolkning som ett bidrag till interreligiösa möten? : Undersökning av Hagar som litterär gestalt i Genesis 16

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Anna Lagerman; [2022]
  Nyckelord :Old Testament; Genesis; Hagar; Ishmael; Patriarcal story; Ancestral story; Gamla Testamentet; Genesis; Hagar; Ishmael; Patriarkberättelsen; Förfädersberättelsen;

  Sammanfattning : The theory and method I use in this essay is literary and feministic text critique, to discover the story of Genesis 16 anew. Earlier research in this field has studied Genesis within traditional exegesis since the 19th century and within feministic exegesis since the 1960s. This essay has three main parts. LÄS MER

 3. 3. Rester från det förlorade paradiset : En studie om den fridfulla viloplatsen som metafor och filosofisk idé i den post-apokalyptiska fiktionsberättelsen Hungerspelen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Christian Zárate; [2022]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; analys;

  Sammanfattning : Abstract: Forskaren Andreas Nyströms litteraturvetenskapliga doktorsavhandling Places of Rest in Worlds of Ruin - Havens in Post-Apocalyptic Fiction (2021)undersöker fridfulla platser i post-apokalyptiska berättelser efter civilisationens undergång och fall. Nyström (2021) beskriver de troper som belyser dessa platser, som fridfulla oaser, eller paradisiska miljöer där karaktärerna kan vila och återhämta sig. LÄS MER

 4. 4. Spelfilm - nytta eller nöje? : – En studie om hur gymnasielärare använder och ser på spelfilm som ett pedagogiskt medel i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Patrik Gauria; [2021]
  Nyckelord :Spelfilm; Pedagogiskt medel; Svenskundervisningen; Det vidgade textbegreppet; Gymnasielärare;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka vilken inställning fyra gymnasielärare i svenska har till spelfilm. Vidare ämnar arbetet beskriva hur och varför gymnasielärarna använder spelfilm som ett pedagogiskt verktyg i svenskundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Bland helgon, skurkar och vanligt folk: Heliga dårar i den ryska litteraturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ryska

  Författare :Simon Andersson; [2021]
  Nyckelord :Ryska; Ryssland; Kristendom; Ortodoxi; Helig dårskap; Jurodstvo; Jurodivyj; Apofatisk teologi; Dostojevskij; Platonov; Vodolazkin; Idioten; Tjevengur; Laurus.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt den litteräre arketypen jurodivyj eller ”dåre för Kristi skull” och hur denna har utvecklats i den ryska litteraturen. Jag har kommit fram till att karaktärstypen kan porträtteras väldigt annorlunda från hur verklighetens exempel på heliga dårar har framställts i de hagiografiska helgonberättelserna. LÄS MER