Sökning: "litterära begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden litterära begrepp.

 1. 1. Hej Håkan! – en receptionsanalys av gymnasieelevers användning av litterära begrepp i en låttextanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elin Sundin; [2019-02-05]
  Nyckelord :Literaturreception; lyrikanalys; repertoar; literary transferkompetens; litterära begrepp; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This paper examines the use of literary terminology in upper secondary school. The study consists of 13 students letters written to Håkan Hellström where they analyze the rock lyrics of his song “Din tid kommer”. The lyrics chosen contain a variety of metaphors, symbols, themes and messages. LÄS MER

 2. 2. En vetenskaplig essä om reflektion och reflektionskulturer på förskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Erika Wallin; [2019]
  Nyckelord :reflection; reflection culture; approach; atmosphere; practical knowledge; preschool; quality; reflektion; reflektionskultur; förhållningssätt; atmosfär; praktisk kunskap; förskola; förskolans uppdrag; kvalité;

  Sammanfattning : The topic of this essay is reflection and reflection cultures in preschool. In preschool in Sweden, the notion of reflection is frequently used. However, the word is used without much consideration. LÄS MER

 3. 3. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER

 4. 4. En boning ytterst i havet : En ekokritisk litteraturstudie av Vi på Saltkråkan med förankring i undervisning för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :LIna Melin; Elin Rosén; Dzesika Taube; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Astrid Lindgren; ekokritik; natursyn; didaktisk potential; inre litterära föreställningsvärldar; undervisning; grundskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur naturen framställs i Vi på Saltkråkan genom en kvalitativ ekokritisk litteraturanalys, samt vad elever uppmärksammar om natur i mötet med texten. Studien fokuserar även på att upptäcka textens didaktiska potential för undervisning om ekologisk hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Fabel, motiv, tema och intrig i läroböcker för svenska 3 : En läromedelsanalys av tre läroböckers behandling av några grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Rikard Levin; [2018]
  Nyckelord :läromedelsanalys; litteraturvetenskapliga begrepp; litterär kompetens; svenska 3;

  Sammanfattning : Svenska gymnasieelever är osäkra i användningen av litteraturvetenskapliga begrepp. Ändå är begreppsanvändning och analys en central del i gymnasieskolans litteraturstudium.  I uppsatsen undersöks därför hur tre läroböcker för svenska 3 behandlar de grundläggande litteraturvetenskapliga begreppen fabel, motiv, tema och intrig. LÄS MER