Sökning: "litteracitetspraktik"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet litteracitetspraktik.

 1. 1. ”Desto närmare källan desto bättre” Akademikers beskrivning av återerövring av akademisk litteracitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Almingefeldt; [2020-08-11]
  Nyckelord :andraspråk; litteracitetspraktik; litteracitetshändelser; litteracitetsföreställningar; referatskrivande; textkompetens; studiekulturer; interimtext; akademisk litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker ett antal högutbildade svenska som andraspråksinläraresbeskrivning av upplevelsen av mötet med andraspråksundervisning som sker vidsvensk högskola/universitet och specifikt deras beskrivningar av upplevda hindersamt kunnigheter som krävs i tillägnandet av litteracitetshändelsen referatskrivandepå grundläggande nivå i svenska som andraspråk.Den teoretiska utgångspunkten som har utgåtts ifrån är socialkonstruktivistisktillsammans med teorin om motspråk i kombination med en sociokulturell syn pålitteracitet. LÄS MER

 2. 2. "Wow, nu har jag äntligen gjort nånting som det förväntas av en förälder att göra" : En studie av Godnattsagor inifrån.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sara Alzén; [2019]
  Nyckelord :Children of criminals; Identity; Library; Literacy practice; Prisoners; Storytelling; Barn till brottslingar; bibliotek; fängelse; högläsning; kriminalvård; litteracitetspraktik;

  Sammanfattning : This master's thesis examines how the social activity of the library with books and literature can strengthen the contact between imprisoned fathers and their children. The project Godnattsagor inifrån has been studied from three different perspectives, the library, criminal authorities and the prisoners with their children. LÄS MER

 3. 3. Litteratursamtal i kontaktzonen : Praktik, identitet och språk i en teckenspråkig bokcirkel

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Zahra Zandieh; [2019]
  Nyckelord :Sign language; Group reading; Ethnography; Deaf culture; Literacy practice; teckenspråk; läsecirklar; etnografi; dövkultur; litteracitetspraktik;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis was to study literacy practices in a reading group of nine women discussing fiction in Swedish sign language. The following research questions were examined: What patterns of action have taken form in this practice and what meaning is attributed to these patterns? How can this reading group be understood in the light of Päivi Fredäng’s research on identity and cultural changes in the Swedish Deaf world? How do the participants handle using two different languages and modalities during the discussions, and to what extent can this be understood using Mary Louise Pratts concept contact zone? Finally, the last question aims to explore the reasons behind the very scarce number of reading groups in Sweden discussing fiction in sign language. LÄS MER