Sökning: "litteratu"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet litteratu.

 1. 1. Hela världen i klassrummet : En kritisk läsning av samtida religionsdidaktisk litteratur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2016]
  Nyckelord :secular; secularism; religion; postmetaphysics; ideology; religious education; Habermas; democracy; education; pedagogy; sekulär; sekularism; religion; postmetafysik; ideologi; religionskunskap; religionskunskapsundervisning; Habermas; demokrati; utbildning; didaktik;

  Sammanfattning : With the whole world in the classroom teachers are confronted with pupils from different backgrounds and with different worldviews, a fact that entails pedagogic challenges on a daily basis. One of them, stated by contempora- ry research, is the gap between a secular educational system and religious faith. LÄS MER

 2. 2. Vad är en god läskultur? ­ En enkätundersökning bland F-6 lärare.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :OVE ZACHARIASSON; Ann-Kristin Persson; ; [2008]
  Nyckelord :Läsinlärning; läsanvändning; skolmiljön; litteratu;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med detta examensarbete är att undersöka vad främst litteraturen, men även lärarna, anser vara en godläskultur och hur detta påverkas av regeringens förslag om framtida eventuella förändringar för svensk skola.HuvudfrågaVad kan en god läskultur innehålla? Varför är det viktigt att läsa? Kan en litteraturkanon stimulera till en godläskultur? Kan åtgärderna i rapporten "Leve pluggskolan" bidra till att lärarna ges bättre förutsättningar ochmöjligheter att främja en god läskultur?Metod och materialVår metod består i en kvantitativ enkätundersökning som komplement till ett material bestående av litteratur ochforskningsrapporter. LÄS MER