Sökning: "litteraturöverikt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet litteraturöverikt.

 1. 1. Patienters upplevelser av sjuksköterskors bemötande på akutmottagningar : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jeanette Zeijlon; Veronika Åsberg; [2021]
  Nyckelord :Akutmottagning; bemötande; kommunikation; sjuksköterskans förhållningssätt; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar finns tillgängliga för hela befolkningen dygnet runt. Det är en utmaning för sjuksköterskor att kunna bekräfta och se det unika hos människor, trots de korta möten som ofta infinner sig. LÄS MER

 2. 2. Patientens erfarenhet i väntan på operation : En litteraturöverikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Henrik Andersson; Paulina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Operation; patientens erfarenhet; preoperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenhet i väntan på operation. Metod: I studien används en litteraturöversikt av 8 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod och en induktiv ansats. Vid dataanalysen användes Friberg femstegsmodell. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av familjefokuserad omvårdnad : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Marcus Bergner; Frida Landén; [2014]
  Nyckelord :familj; familjefokuserad omvårdnad; litteraturöverikt; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : INLEDNING/BAKGRUND: I omvårdnaden av patienter möter sjuksköterskor ofta familjer. Det är därför viktigt att belysa sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta med familjefokuserad omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad grundas på antagandet att sjukdom påverkar hela familjen, och inte bara patienten. LÄS MER