Sökning: "litteraturöversikt ensamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden litteraturöversikt ensamhet.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder som syftar till att minska ofrivillig ensamhet hos äldre i ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Renner; Elin Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Elderly; Involuntary loneliness; Nurses; Nursing interventions; Ordinary housing; Ofrivillig ensamhet; Omvårdnadsåtgärder; Ordinärt boende; Sjuksköterskans roll; Äldre människor;

  Sammanfattning : Bakgrund I takt med att den äldre befolkningen ökar, ökar även antalet äldre över 65 år som upplever ensamhet. Idag anses ofrivillig ensamhet utgöra ett folkhälsoproblem med bland annat en ökad dödlighet hos de drabbade. LÄS MER

 2. 2. Äldres psykiska upplevelser av social isolering på särskilda boenden under Covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alicia Danielsson; Linnea Enders; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; literature review; nursing homes; older people; social isolation.; Covid-19; litteraturöversikt; social isolering; särskilda boenden; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund När coronaviruset spred sig runt om i världen var det särskilt äldre personer som ansågs vara i riskgrupp för att bli allvarligt sjuka av viruset. Smittskyddsåtgärder infördes på särskilda boenden där äldre personer behövde begränsa sina sociala kontakter, aktiviteter ställdes in och besöksförbud genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Gå var sin väg - Att leva med demenssjukdom inom familjen : Ett anhörigperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Olsson; Simon Kristiansen; [2023]
  Nyckelord :dementia; Alzheimer’s; relatives; nursing home; nursing home admission; institutionalization; experiences; informal caregiver; demens; Alzheimers; anhörig; partner; särskilt boende; flytt; upplevelser; erfarenheter; informell vårdare.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens förekommer i många former och yttras på olika sätt i ett degenerativt förlopp. Globalt lider 55 miljoner människor av denna sjukdom. En majoritet av befolkningen blir alltmer äldre och behovet av omsorg ökar med avsaknad av tillräckligt med platser på särskilda boenden. LÄS MER

 4. 4. Vuxna patienters erfarenheter av sin psykiska hälsa under och efter sjukhusvistelse för covid-19 infektion : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josipa Bosnjak; Anna Sjögren; [2023]
  Nyckelord :covid-19; erfarenheter; patienter; psykisk hälsa; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin spreds snabbt världen över, vilket ledde till ett stort antal patienter som vårdades på sjukhus. Även efter tillfrisknandet kunde symtomen kvarstå i form av postcovid. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas erfarenhet från vård i hemmet av partner med demenssjukdom : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Roger Sandelin; Mikael Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Anhörig; maka; make; partner; vård; demensdiagnos; ordinärt boende; upplevelse.;

  Sammanfattning : Personer som får demensdiagnos är vanligtvis över 65 år och fler kvinnor än män drabbas. Antalet personer med en demenssjukdom kommer att fördubblas till år 2050. Demens är en progredierande sjukdom som inte kan botas. LÄS MER