Sökning: "litteratur essä"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden litteratur essä.

 1. 1. Det är faktiskt bara snoppen : När okunskap och rädsla sätter stopp för barnens sexuella utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elena Garcia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Children s sexuality; children s masturbation; the approach of educators; encouraging perspective; social constructionist perspective; Barns sexualitet; barns onani; pedagogers förhållningssätt; främjande perspektiv; socialkonstruktivistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Jag har skrivit en essä som handlar om barns sexualitet, ett känsligt ämne som kan vara svårt att bemöta och samtala kring. Jag utgår från tre berättelser och dilemman som jag mött i mitt arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Nu blev John så där tokig igen! : en essä om ett utagerande barn på ett familjedaghem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marjatta Säflund; [2019]
  Nyckelord :childminders; family day care; acting-out children; empathy; field studies; participating observation; dagbarnvårdare; familjedaghem; utagerande barn; empati; fältstudier; deltagande observation;

  Sammanfattning : This scientific essay starts with a description of a dilemma that I as a childminder find hard to handle. The story is reproducing an incident where this day care child -John- is getting an outburst that is affecting many persons in the group activity local for childminders. LÄS MER

 3. 3. Utan tvivel är man inte klok : En vetenskaplig essä där jag uppmärksammar och undersöker tvivlet som jag uppleveri min profession som förskollärare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carina Ryberg; [2019]
  Nyckelord :Preschool; practical knowledge; doubts; pedagogical documentation; assessment of children; Förskola; praktisk kunskap; tvivel; pedagogisk dokumentation; bedömning av barn;

  Sammanfattning : Working at preschool is not always easy. Meetings between different people, the ability to weigh and assess situations, analyze documentation, have scientific knowledge and, not least, be able to lead a careful and educational teaching that gives all children the conditions to meet curriculum goals are some of the demands placed on us working in preschool. LÄS MER

 4. 4. Litar de på min kompetens? : En bra dialog och lagom mycket föräldrainflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Cecilia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :preschool; competence; relationship; collaboration; influence; communication; förskola; kompetens; relation; samarbete; inflytande; kommunikation;

  Sammanfattning : This essay is based on three self-experienced stories that shares the problem of parents showing a lack of trust in my experience and competence (as a teacher). The first story highlights how the parents have opinions regarding what outdoor clothes a child is wearing just by seeing a photo in the preschools blog. LÄS MER

 5. 5. Professionalismen i förskolan : Den praktiska kunskapens möjligheter i spåren av New Public management

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Halvarsson Hård; [2019]
  Nyckelord :Preschool; professionalism; professionalization; autonomy; quality; New Public Management; practical knowledge; Förskola; professionalism; professionalisering; autonomi; kvalitet; New Public Management; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna essä är att undersöka professionalismen möjligheter i förskolan idag när den mätbara dokumentationen och regelverk får ta allt mer plats. Essän utgår ifrån två egenupplevda berättelser som visar på spänningsfältet mellan de olika intressesfärer som möts i förskolan idag. LÄS MER