Sökning: "litteratur essä"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden litteratur essä.

 1. 1. Vänta här : En vetenskaplig essä om väntan, övergångar och fostran

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niclas Malín; [2018]
  Nyckelord :waiting; child perspective; circle time; transitions; fostering; didactics; curriculum; norm; hidden curriculum; practical knowledge; authority; väntan; barnperspektiv; samlingar; övergångar; fostran; didaktik; läroplan; normer; dolda läroplanen; praktisk kunskap; makt;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar avstamp i en gestaltning där samlingen samt övergångssituationer ter sig som problematiska. En lärare i förskoleklass vill fostra barnen och gör det utan att kanske se till barnets bästa. LÄS MER

 2. 2. Vilka är vi som möts i mellanrummen? : En vetenskaplig essä om att känna yrkesstolthet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anette Larsson; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; samarbete; arbetslag; yrkesroll; etik;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur jag som fritidspedagog ser på samverkan mellan skola och fritidshem. Den tar avstamp i ett möte mellan mig och en lärarkollega. Dilemmat som uppstår handlar om hur vi ser på prioriteringen av våra egna och varandras uppgifter inom ramen för samverkan. LÄS MER

 3. 3. Att mötas och förstå : Varför är det svårt?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Eva Stenholm; [2018]
  Nyckelord :preschool; parents; meetings; cooperating; practical knowledge; reflection; conversations; cultures; multicultural; intercultural; förskola; föräldrar; möten; samarbete; praktisk kunskap; reflektion; samtal; kulturer; mångkulturell; interkulturell;

  Sammanfattning : In this scientific essay I have focus on parental work in preschool and the difficulties that might arise. The empirical part is based on two meetings with parents and both of them are about how to understand each other. These meetings are linked to literature and helps me research the term reflection. LÄS MER

 4. 4. "Vilken hjärna tänker du med egentligen?" : En vetenskaplig essä om hur vi kommunicerar framför eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lisa Åslund; [2018]
  Nyckelord :Communication; practical knowledge; conduct; leisure-time teacher; power relations; Kommunikation; praktisk kunskap; bemötande; kommunikation; maktrelationer;

  Sammanfattning : This essay will reflect upon communication and conduct in different ways. The essay is based on a dilemma that is difficult to assess since it addresses a situation where I, in my role as a leisure-time teacher, react upon how a colleague treats a young student. LÄS MER

 5. 5. "Men jag väljer tystnaden" : Om lojalitetens dilemma i samverkan med vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Rebecka Nilsson; [2018]
  Nyckelord :vårdnadshavare; pedagog; samverkan; lojalitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare i fritidshemmet och hur en bör förhålla sig lojalt när krockar sker. Min undersökning tar sin utgångspunkt ur ett dilemma som återger ett möte mellan mig och en vårdnadshavare. LÄS MER