Sökning: "litteratur metod diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden litteratur metod diskursanalys.

 1. 1. "Här finns ingen plats för dig" : En kvalitativ studie om förskolans möjligheter att arbeta med etnisk mångfald utifrån styrdokument och barnlitteratur

  M1-uppsats,

  Författare :Hanna Lorente Wolf; Sanaz Nabavi; [2022]
  Nyckelord :Etnisk mångfald; läroplan; barnlitteratur; identitet; representation; makt; kritisk diskursanalys; förskola; Kulturrådet;

  Sammanfattning : Denna studie tar sin utgångspunkt i förskolans läroplan från år 1998 och 2018 samt Kulturrådets sammanställning och urval av barnlitteratur från år 2018/19 ämnad för förskolan. Studiens syfte har varit att analysera vilka möjligheter förskolan har att arbeta med etnisk mångfald utifrån Kulturrådets urval och sammanställning av barnlitteratur och läroplanen. LÄS MER

 2. 2. Genusstereotyper på BookTube : En kritisk diskursanalys av kända BookTubers videor ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Elvira Ryd; [2021]
  Nyckelord :BookTube; sociala medier; kritisk diskursanalys; genusteori; stereotyper;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att kritiskt granska och analysera hur kända BookTubers upprätthåller genusstereotyper inom den specifika subkulturen The BookTube Community. Ambitionen är att förstå huruvida subkulturen representerar normer och normativa genusstereotyper. LÄS MER

 3. 3. ”Jag vill känna att det är ett brettinstrument…” : En diskursanalytisk studie om stråklärares syn på begreppet genrebredd i relation till undervisning på musik- och kulturskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Karin Svenstedt; [2020]
  Nyckelord :genre width; string teachers; string instrument; discourse psychology; focus groups; Swedish Community School of Music  ; genrebredd; stråklärare; stråkinstrument; diskurspsykologi; fokusgrupper; kulturskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad stråkpedagoger har för attityd och syn på begreppet genrebredd samt hur detta kan relateras till undervisning på musik- och kulturskola. Studiens teoretiska ramverk utgörs av diskurspsykologi. LÄS MER

 4. 4. Stereotypa framställningar och ideologiska värden inom barnlitteratur : En kritisk diskursanalys kring framställandet av annan etnicitet än den vita västerländska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jannika Broman Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Etnicitet; diskurs; barnbok; vithet; västerländsk; makt;

  Sammanfattning : Det problemområde som ligger till grund för studien baseras på att det koloniala arvet fortfarande präglar dagens samhälle samt att barn använder både text och bild för att skapa förståelse för barnbokens innehåll. Syftet i studien är att synliggöra och undersöka hur annan etnicitet än den vita västerländska representeras i den barnlitteratur som görs tillgänglig för barnen i förskolans kontext. LÄS MER

 5. 5. Vem är kritiker i dag? : En jämförande studie av litteraturrecensioner i dagspress och på internet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Amanda Norgren; Ebba Larsson; [2018]
  Nyckelord :literary criticism; amatörer; bokbloggar; Goodreads; kulturjournalistik; litteraturkritik; professionell; recension; sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur amatörkritik på internet och sociala medier skiljer sig från kritik i traditionella medier av professionella kritiker. I vår undersökning har vi specifikt fokuserat på litteraturkritik. LÄS MER