Sökning: "litteratur om Daglig verksamhet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden litteratur om Daglig verksamhet.

 1. 1. Utveckling av företags community : Att utveckla ett affärs- community med lean och inslag av 7QM

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Okay Can; Farad Fatemi; Lanno Hama; Fares Samara; [2020]
  Nyckelord :företags community; affärsutvecklingsstöd; lean i butik; 7QM; värdeskaparen;

  Sammanfattning : I Gamlestaden finns det en stor blandning av småföretagare. Bland företagarna finns det ett stort kunskapsgap om hur man driver ett företag i Sverige och många av entreprenörerna har brist på kunskaper i svenska. Flera av dem har också startat företag som ett alternativ till arbetslöshet, främst där själva affärsidén är sekundär. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsstödjare - eller hur var det nu? : En studie om studiehandledarens roll i skolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Jonathan Brash; [2017]
  Nyckelord :Inclusion; Student counseling; Student supervisor; Integration; Migration; Immigration; Study counselor; Swedish as a foreign language; Studiehandledare; integration; inkludering; mottagning; nyanlända elever; modersmålsstödjare; svenska som andraspråk; SVA;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa studiehandledare och deras roll i olika skolor. Hur arbetar de på en daglig basis? Vilka instruktioner får de från sina överordnanden? Vilka tankar har de om hur deras arbete är organiserat och strukturerat? För att skapa tillförlitliga svar har den teoretiska utgångspunkten i studien baserats på hur studiehandledare ser på sin egen roll inom skolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Genuspedagogers uttalande om deras utökade kunskapsområde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Erica Johnstone; Jessica Rosenkvist; [2012]
  Nyckelord :Genuspedagog;

  Sammanfattning : Regeringens förtydligande av förskolans verksamhet är att det mest centrala ska vara att en pedagogisk verksamhet bedrivs. Vidare menar regeringen att förskolan ska arbeta med att främja värdegrunden, vilket innebär att arbeta för varje individs lika värde. LÄS MER

 4. 4. Daglig verksamhet eller lönebidrag : övergången skola arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Monika Ekholm; [2005]
  Nyckelord :Gymnasiesärskoleelev; Utvecklingsstörd; Daglig verksamhet; Lönebidrag; Organisation System; Samarbete;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur organisationen/systemet och samarbetet mellan gymnasiesärskolan, arbetsförmedlingen och kommunen ser ut när det gäller att förbereda eleverna inför arbetslivet. Jag har valt att jämföra Stockholm, som arbetar traditionellt gentemot arbetsförmedlingen i Göteborg som arbetar via ett EU-projekt och Östersunds arbetsmodell som arbetar via en kommunal daglig verksamhet. LÄS MER