Sökning: "litteratur uppsats"

Visar resultat 16 - 20 av 1443 uppsatser innehållade orden litteratur uppsats.

 1. 16. Moraliska kvinnor och vacklande män : Karaktärskonstellationer i en jämförelse mellan Jane Austens Mansfield Park och Elizabeth Gaskells Wives and Daughters

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Tova Danielsson Jonsson; [2020]
  Nyckelord :1800-tal; Brittisk litteratur; Jane Austen; Elizabeth Gaskell;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Jane Austens roman Mansfield Park samt Elizabeth Gaskells roman Wives and Daughters för att utröna likheter och skillnader. Uppsatsen utgår ifrån en komparativ metod för att se hur romanerna närmar sig den romantiska konflikt som uppstår, samt karakteriseringar och värderingar. LÄS MER

 2. 17. Gender and Sexuality on Gethen : A Contemporary Analysis of Ursula K le Guin's The Left Hand of Darkness

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ellen Andersson; [2020]
  Nyckelord :gender; sexuality; Ursula K Le Guin; The Left Hand of Darkness; science fiction; kön; sexualitet; Ursula K Le Guin; Mörkrets Vänstra Hand; science fiction;

  Sammanfattning : Ursula K Le Guin wrote The Left Hand of Darkness (1969) because she wanted to explore the limitations of gender and sexuality in a way that reflected the ongoing epistemic changes in her society. She created the Gethenians, an ambisexual, androgynous species that live most of their life without an assigned sex, making their entire society lack the concept of gender. LÄS MER

 3. 18. "Pojkar tycker ju om actionfigurer" : en vetenskaplig essä om stereotypa genusföreställningar och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Meracos; [2020]
  Nyckelord :equality; ideas about gender; stereotypical gender identities; gender; categorization; jämställdhet; genusföreställningar; stereotypa könsroller; genus; kategorisering;

  Sammanfattning : This essay brings up topics including equality and stereotypical gender ideas in preschool. The purpose of the essay is to investigate if you can use one stereotypical gender idea to counteract another. The essay also demonstrate the importance of making one’s own stereotypical gender ideas visible in order to thereby be able to achieve equality. LÄS MER

 4. 19. Ungdomar tycker, talar och känner om en språklig variation : En kvalitativ fokusgruppsstudie om attityder till och benämningar för migrationsrelaterad språklig variation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Göransson; [2020]
  Nyckelord :language ideology; attitudes; migration-related language variation; folk linguistics; focus groups; språkideologi; attityder; migrationsrelaterad språklig variation; folklingvistik; fokusgrupper.;

  Sammanfattning : Denna uppsats, ”Ungdomar tycker, talar och känner om en språklig variation – En kvalitativ fokusgruppsstudie om attityder till och benämningar för migrationsrelaterad språklig variation”, har som syfte att undersöka olika attityder till migrationsrelaterad språklig variation bland ungdomar i Värmland. Samt att kartlägga vad den språkliga variation kallas av ungdomarna. LÄS MER

 5. 20. Abandonment, jealousy and self-invention: : an exploration of the adaptation process in Jeanette Winterson’s ​The Gap of Time

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Sundelin; [2020]
  Nyckelord :Adaptation theory; adaptation process; Jeanette Winterson; The Gap of Time; Shakespeare; The Winter s Tale;

  Sammanfattning : This essay explores the adaptation process in ​The Gap of Time ​by Jeanette Winterson, a novel basedon​TheWinter’sTaleb​yWilliamShakespeare.Itisadiscussionandanalysisofthe novel; put in contrast to the play, and an exploration of the different emerging elements and themes in ​The Gap of Time. LÄS MER