Sökning: "litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 11839 uppsatser innehållade ordet litteratur.

 1. 1. ”Nu står jag här, mitt i bilden” En intermedial analys av Bea Uusmas Expeditionen: Min kärlekshistoria

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Andie Ekström; [2023-01-24]
  Nyckelord :bilderböcker; litteratur och fotografi; polarexpeditioner; Bea Uusma;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine Bea Uusma’s book The Expedition: A Love Story through an intermedial lens. The book tells the story of the failed Andrée North Pole expedition of 1897. It also focuses on the author’s own obsession with the expedition and her quest to explain the deaths of the crew members. LÄS MER

 2. 2. Hur förkunnas evangeliet i Göteborgs stift? En homiletisk studie med hermeneutisk ansats av predikningar tredje söndagen i fastan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anders Magnusson; [2023-01-03]
  Nyckelord :praktisk teologi; Göteborgs stift; Svenska kyrkan; förkunnelse; homiletik; evangelium; teologi; predikan; kristendom; tradition;

  Sammanfattning : Abstract The main purpose of this essay is to examine how the gospel is preached by priests in the Church of Sweden in the diocese of Gothenburg on the Sunday chosen for the essay. To be able to investigate this, I have watched, listened to, and transcribed six sermons from three different regions in Gothenburg that was broadcasted via the Internet on the seventh of March 2021. LÄS MER

 3. 3. Det (o)disciplinerade begäret : En komparativ analys av "Den första kärleken" och Charlie med fokus på makt, queer underkastelse och performativitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Em Lugnet; [2023]
  Nyckelord :Mathilda Roos; Margareta Suber; Judith Butler; Michel Foucault; Queer litteratur; Queera klassiker; Underkastelse; Makt; Det heterosexuella manuset; Performativitet;

  Sammanfattning : In this paper, I study the concept of subordination and power by using two Swedish lesbian classic literary texts; ”Den första kärleken”, published in the collection of short stories Berättelser och skizzer (1884) by Mathilda Roos and Charlie (1932) by Margareta Suber. I examine power dynamics and subordination by comparing the two texts with each other and analyze the similarities and differences between subordination in queer contexts and in heterosexual contexts. LÄS MER

 4. 4. Associationsrättsliga aspekter på aktiebolaget som verktyg vid ekonomisk brottslighet : – Revisorns vara eller icke vara i små aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Brynteson Ek; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; revision; ekonomisk brottslighet; revisor; brottsprevention;

  Sammanfattning : Aktiebolaget är den andra vanligaste bolagsformen i Sverige, där avsaknaden av det personliga ansvaret karaktäriserar associationsformen. Med anledning av att aktieägarna inte ekonomiskt behöver ansvara för bolagets åtaganden, har det länge funnits en tradition om att bolaget bör revideras av en tredje part. LÄS MER

 5. 5. Skapande med lust på under : En analys av Selma Lagerlöfs Kevenhüller och Slåtterkarlarna på Ekolsund ur ett science fiction-perspektiv

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Bjälvegård; [2023]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Science Fiction; Future; Genre Analysis; Literature History; Selma Lagerlöf; Science fiction; Framtid; Genreanalys; Litteraturhistoria;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf är en författare som sällan förknippas med genren science fiction, men i denna uppsats analyseras två av hennes ovanligare berättelser med hjälp av science fiction-teori. Berättelserna är ”Kevenhüller”, ett kapitel ur Gösta Berlings saga från 1891, och ”Slåtterkarlarna på Ekolsund”, en versifierad berättelse från samlingsvolymen Troll och människor I från 1915. LÄS MER