Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 9968 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Background: Current research shows significance that the frequency of door openings is highin the operating room, these affects the air quality negatively. Every unnecessary dooropening put the patient at a real risk of being affected of a postoperative wound infection. LÄS MER

 2. 2. Hagar. Sedd av Gud! Osedd av människor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ann-Sofie Orrdal; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how the biblical person Hagar, who was African, woman and slave, has been seen on through history. I will also examine how Hagar is seen in a context of our time, as an identification for women who are marginalized. These two interpretations will be compared and discussed. LÄS MER

 3. 3. En diskursanalys av hur religiös klädsel och praktik i skolan framställs i media med fokus på slöjförbudet i Skurups kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Fatima Maziad; [2020-06-22]
  Nyckelord :religiös symbol; religiös praktik; religiös klädsel; skola; diskursanalys; media;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how religious clothing and religious practice is described in newspapers and articles. Main focus was on a specific incident - that wearing a veil in schools in the community of Skurup was prohibited after a decision in the Community board in the end of 2019. LÄS MER

 4. 4. Låt oss dras in i Herrens härlighet. En liturgisk-teologisk undersökning av sambandet mellan kristologi och ecklesiologi i Hebreerbrevet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johannes Kannas; [2020-06-22]
  Nyckelord :Atonement; Christology; Liturgical Theology; The Epistle to the Hebrews; Theological Interpretation of Scripture;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to decipher the liturgical-theological significance of the Christology of the Epistle to the Hebrews for the sake of indicating that these ideas may contribute to an understanding of the Church today. In order to do this I set forth the quest of theological inter-pretation of Scripture, theologically interpreting Hebrews from a liturgical-theological perspec-tive. LÄS MER

 5. 5. Diskussioner förda kring kursplanereformer i Religionskunskap - genom linsen Religion och Livsfrågor, tidsskrift publicerad av Föreningen Lärare i Religionskunskap 1967-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Rebecca Lindgren; [2020-06-22]
  Nyckelord :religionskunskap; religious literacy; world religions paradigm; kursplaner; läroplansreform; lgr80; lgr11; lpf94; gy11; religiös literacitet; världsreligionsparadigmet; religious education; lgr94;

  Sammanfattning : This study analyses the Religious studies subject in Sweden based on discussions held between 1979-1982, 1993-1996 and 2010-2013 in the publication Religion och Livsfrågor, published by Föreningen Lärare i Religionskunskap, an organization for teachers in the subject ReligiousStudies in Swedish schools. The study inquires about the role religious education plays in the Swedish school system, how it is justified, what knowledge and abilities are of importance and how the subject contributes to the nurturing of democratic citizens. LÄS MER