Sökning: "litteraturanalys metod"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden litteraturanalys metod.

 1. 1. Att vara eller inte vara - inom normen? : En kvalitativ litteraturanalys ur ett normkritiskt perspektiv med fokus på genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Lövros; Anja Stjerndahl; [2019]
  Nyckelord :normkritik; normkreativitet; förskola; litteraturanalys; könsroller; bilderbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att söka svar på hur bilderböcker skulle kunna utgöra pedagogisk resurs för arbete med normer kopplade till genus och kön i förskolan. För att ta reda på detta förutsatte att utvalda bilderböcker analyserades utifrån centrala litteraturteoretiska perspektiv för att identifiera normer. LÄS MER

 2. 2. Pigan och makten : En komparativ litteraturanalys med intersektionellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kristina Filipsson Korkeasalo; [2019]
  Nyckelord :Ester Blenda Nordström; genmäle; den nya kvinnan; Svenska Dagbladet; komparativ; intersektionellt perspektiv; Giddens; Hirdman; Lykke; jämställdhet; jämlikhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker maktförhållandena i böckerna En piga bland pigor av Ester Blenda Nordström och Ett pennskaft som piga av Bonn i Taninge. Som metod och analysverktyg används intersektionellt perspektiv med utgångspunkt från de tre kategorierna kön, klass och funktionalitet. LÄS MER

 3. 3. Familjers erfarenheter av när ett barn vårdas palliativt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alona Lytvyn; Oskar Petersson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Family; Literature Study; Parents; Palliative Care; Pediatrics; Siblings; Erfarenhet; Familj; Föräldrar; Litteraturstudie; Palliativ vård; Pediatrik; Syskon;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär symtomlindring och förbättring av livskvalité för patienter i livets slutskede samt deras familjer. Då ett barn blir sjukt påverkas alla familjemedlemmar. Familjefokuserad omvårdnad baseras på god relation mellan vårdpersonal och familjemedlemmar och eftersträvar förbättra hela familjens mående. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av att leva med borderline personlighetsstörning : En självbiografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sheila Ssozi; [2019]
  Nyckelord :borderline personality disorder; health; people; experience and knowledge; borderline personlighetsstörning; hälsa; personer; upplevelse och kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Borderline personlighetsstörning (Emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS) förkommer i samhället och visar sig på olika sätt. Sjukdomen är omfattande och komplex, vilket utgör att personer har svårt att få en bra sjukdomsbild som kan medför växling i sjukdomsinsikt. LÄS MER

 5. 5. Performance Evaluation and Comparison of Standard Cryptographic Algorithms and Chinese Cryptographic Algorithms

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Louise Bergman Martinkauppi; Qiuping He; [2019]
  Nyckelord :cryptography; performance; SM2; SM3; SM4; kryptering; prestanda; SM2; SM3; SM4;

  Sammanfattning : Background. China is regulating the import, export, sale, and use of encryption technology in China. If any foreign company wants to develop or release a product in China, they need to report their use of any encryption technology to the Office of State Commercial Cryptography Administration (OSCCA) to gain approval. LÄS MER