Sökning: "litteraturanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet litteraturanalys.

 1. 1. “Ser du, alla svenska barn önskar sig såna här saker till julklapp.” : –En kvalitativ text- och bildanalys ur ett postkolonialt litteraturperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marina Kihlström; Amanda Mäki; [2023]
  Nyckelord :Elsa Beskow; Olles skidfärd; postkolonialism; eurocentrism; rasism; ras; kulturell essentialism; didaktik; litteraturanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en text- och bildanalys där vi analyserar Olles skidfärd (2017) ur ett postkolonialt litteraturperspektiv. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur porträtteringen av samerna och deras miljö i text och bild framställs i jämförelse med den icke-samiska karaktären Olle och hans miljö, i Elsa Beskows Olles skidfärd (2017). LÄS MER

 2. 2. True Crime - En Socialantropologisk studie om en etisk gråzon i en stigande trend

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Emma Olofsson; [2023]
  Nyckelord :Socialantropologi; Morbidnyfikenhet; True-Crime; Överlevnadsteknik; Smuts; Kritik; Anhörig; Social Sciences;

  Sammanfattning : True Crime har blivit en växande trend, men har funnits sen femtonhundratalet, (Nationalencyklopedin, 2023). I dagens samhälle finns det en mängd kanaler du kan ansluta dig till för att kunna ta del av ämnet. LÄS MER

 3. 3. Ny mening. Punkt. : En kvantitativ studie av en gymnasielärares skriftliga respons i svenskämnet och elevernas användning av responsen i en efterkommande uppgift.

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Gabriella Claeson; [2023]
  Nyckelord :skriftlig respons; formativ bedömning; litteraturanalys; svenskämnet; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Formativ respons kan vara ett kraftfullt redskap för att stärka lärandet. Responsens effekt påverkas bland annat av dess innehåll. Eftersom responsen är bortkastad tid för läraren om eleverna inte använder den, är det relevant att dels undersöka responsens innehåll, dels när och hur eleverna använder den. LÄS MER

 4. 4. Vanliga problem och lösningar för onlinespel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Carl-Vilhelm Johansson; Melvin Olsson; [2023]
  Nyckelord :nätverkshantering; pvp-spel; onlinespel; klient; server;

  Sammanfattning : Denna litteraturanalys går igenom åtgärderna för de problem som förekommer vid skapandet av online pvp-spel. Några av de vanliga problem som kan stötas på innefattar fördröjning, paketförlust, fusk, skalbarhet, synkronisering, uppdateringsfrekvens och säkerhet. LÄS MER

 5. 5. Undervisning och lärande i Harry Potter-böckerna : En litteraturanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Svalstedt; [2023]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Harry Potter; Hogwarts; Lärandeteorier; Lärstilsanpassad metodik;

  Sammanfattning : Harry Potter-böckerna är den mest lästa serien inom fantasy-genren och har sålt sammanlagt drygt 450 miljoner exemplar världen över. Tidigare forskning visar att Harry Potter-böckerna tilltalar både barn, unga och vuxna. LÄS MER