Sökning: "litteraturanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet litteraturanalys.

 1. 1. Framgångsfaktorer för dashboard projekt inom business intelligence : Faktorer som bör uppmärksammas inom Business Intelligence projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oskar Kölbrant; [2020]
  Nyckelord :Dashboard; business intelligence; success factors; Dashboard; business intelligence; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) har blivit en stor byggsten för många företag och en viktig aspekt är att det implementeras rätt så att beslutsfattare kan ta del av data för att fatta faktabaserade beslut. Detta data behöver beslutsfattare och övriga i ledningen ha tillgång till och kunna förstå det utan problem. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av vakenkirurgi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Jenny Adolfsson; Maria Lindskog; [2020]
  Nyckelord :vakenkirurgi; patientupplevelse; intraoperativ omvårdnad; integritet;

  Sammanfattning : INTRODUKTION:Vid vakenkirurgi är patienten vid medvetande under hela eller delar av den intraoperativa fasen. Detta genererar ett stort informationsbehov från patienten och ställer även höga krav på operationssjuksköterskans förmåga att förmedla trygghet. Det teoretiska begreppet integritet används med en induktiv ansats i arbetet. LÄS MER

 3. 3. Tillbaka till den arbetarlitterära guldåldern : En marxistisk litteraturanalys av Karin Smirnoffs Jag for ner till bror

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ann-Sophie Nowak; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att läsa Karin Smirnoffs roman Jag for ner till bror, och genom en marxistisk litteraturanalys undersöka huruvida romanen kan klassificeras som samtida arbetarlitteratur, och därigenom försöka ge perspektiv på diskussionen om arbetarlitteratur, och även frågan om vem som egentligen kan räknas till arbetare i dag. Undersökningen försöker visa på det traditionella arbetarlitteraturbegreppets komplexitet när det kommer till att klassificera samtida litterära verk. LÄS MER

 4. 4. Genus i läsläran : Vilka framställningar av genus förser vi våra elever med utifrån de läsläror vi använder oss av i skolan? – En litteraturanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cajsa Ekström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. SCREENING FÖR KOLOREKTALCANCER MED ETT ETISKTPERSPEKTIV : En litteraturanalys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Elin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancern i Sverige, och andra störstaorsaken till cancerrelaterad död. Incidensen ökar i västvärlden på grund av ökad övervikt,minskad rörlighet och västerländsk kost. En förändrad livsstil kan bidra till att förhindrakolorektalcancer. LÄS MER