Sökning: "litteraturdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet litteraturdidaktik.

 1. 1. "Glädje och frihet från resten av världen" En kvalitativ undersökning om gymnasieelever som älskar att titta på tv-serier på fritiden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sofia Oldin Cederwall; [2021-04-29]
  Nyckelord :tv-serier; fritidsfiktioner; textvärldar; läsning; litteraturdidaktik; upplevelseläsning; instrumentell läsning;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the engaging and motivational factors of television series among students in an upper secondary school in Western Sweden who state they enjoy this form of multimedia in their leisure time. Moreover, this study aims to investigate the students’ attitudes towards a possible implementation of television series as a pedagogical resource in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Genus i deckare : En studie om deckargenrens potential i undervisningen ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Matilda Wennberg; [2021]
  Nyckelord :genusteori; deckargenre; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : This essay examines how crime fiction can be used in the teaching of values in the Swedish upper secondary school. Three crime books from the bestseller list 2019 has been analysed using gender theory and a didactic literature theory. LÄS MER

 3. 3. Kropp och knopp i gymnasieskolans svenskämne : Prövning av en didaktisk design i litteraturhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :History of literature; didactic design; embodied learning; design-based research; the Enlightenment period; multimodal perspective; reading experience; collaboration; Litteraturhistoria; didaktisk design; förkroppsligat lärande; litteraturdidaktik; multimodalt perspektiv; läsupplevelse; samverkan; praktiknära forskning;

  Sammanfattning : I en nära samverkan med yrkesverksamma svensklärare utreder och prövar föreliggande studie hur undervisningen i litteraturhistoria kan utvecklas i praktiken. Med utgångspunkt i elevers och svensklärares uttryckta erfarenheter av arbete med litteraturhistoriska texter konstrueras en didaktisk design. LÄS MER

 4. 4. I döda författares sällskap : Om lärarutbildningens inofficiella kanon och gymnasielärares skönlitterära urval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Filip Kall; Hugo Älfvåg; [2021]
  Nyckelord :litteraturdidaktik; skönlitteratur; kanon; klassiker; ämneslärarutbildning; Skolverket; läsintresse; receptionsteori; genusteori;

  Sammanfattning : Denna undersökning har utgått från gymnasieelevers sjunkande läsintresse samt skönlitteraturens alltmer ifrågasatta roll inom skolverksamheten. Den påverkan som ämneslärarutbildningen har på gymnasieskolans skönlitterära urval utgör en central del av undersökningens utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Skräcken inom och utom oss : En studie över skräckgenrens potential som läs- och värdegrundsfrämjande verktyg i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Andreas Edmark; [2021]
  Nyckelord :Skräcklitteratur; litteraturdidaktik; värdegrund; läslust;

  Sammanfattning : This essay aims to show how the horror genre can be utilized to make reading feel relevant for studentstoday but also as foundation for teaching core values in the classroom. To conduct this study, I relied onAnders Öhmans five categories of what constitutes the horror genre but also Louise M. LÄS MER