Sökning: "litteraturdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet litteraturdidaktik.

 1. 1. ”att kliva in i en läsande värld kan vara svårt nog” – Lärares reflektioner om elevers möte med äldre skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Sandman; [2019]
  Nyckelord :föreställningsvärldar; kulturella glapp; litteraturdidaktik; litteraturpedagogik; litteraturundervisning; repertoarer; rutinisering; stöttning; subjektiv förankring; textval; transaktion; äldre skönlitteratur; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete som har syfte att undersöka lärares reflektioner gällande mötet mellan elever och äldre skönlitteratur samt hur eleverna kan stöttas i mötet. Arbetet utgår från tre frågeställningar: 1.) Hur reflekterar lärare om elevers möte med äldre skönlitteratur? 2. LÄS MER

 2. 2. "I städerna finns inte den smaken" : Möjligheter med en lokalt förankrad litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Silverdal; [2019]
  Nyckelord :regional litteratur; litteraturdidaktik; värdegrund; postkolonialism; centrum och periferi; Västerbotten;

  Sammanfattning : This essay examines how local literature from the region of Västerbotten in Sweden can be used in the teaching of values in the Swedish upper secondary school. A postcolonial perspective is used in an analysis of three novels and two short stories from the region. LÄS MER

 3. 3. Den samtida arbetarlitteraturens relevans och aktualitet för elever i dagens gymnasieskola : En litteraturanalys av tre arbetarlitterära verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Gabrielsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetarlitteratur; klass; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : I denna undersökning har tre moderna arbetarlitterära verk analyserats med syfte att ta reda på hur samtida arbetarlitteratur lyfter fram frågor om klass och hur det kan vara aktuellt och relevant för dagens gymnasieelever. I dag används ofta klassisk arbetarlitteratur i undervisningen vilket inte alltid upplevs som aktuellt för ungdomar i den nuvarande gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. Världskriget som fakta och som känslor : En hermeneutisk studie av skönlitterära verks potential i undervisningen om historiska händelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Daniel Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :litteraturhistoria; tematisk undervisning; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : This essay aims to show how literary fiction can be combined with teaching aids in school while conducting lessons about historic events, or even outright replace teaching aids in this matter. This essay will also show how a teacher can work in an interdisciplinary way in the school subjects Swedish and History. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande undervisning i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Mufic; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Litteraturdidaktik; Svenskämnet; Svenskundervisning; Årskurs 6-9;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt fokuserades begreppet litteraturdidaktik med syftet att undersöka vilken svensk litteraturdidaktisk forskning med fokus på gymnasiet och grundskolan årskurs 6–9 fanns? Vidare undersöktes också vilka teman som kunde identifieras inom det litteraturdidaktiska forskningsfältet i de artiklar som inkluderades i kunskapsöversikten. Resultatet bestod av systematiskt insamlade källor bestående av vetenskapliga artiklar i sökningar som gjorts i Linköpings universitets sökverktyg UniSearch samt i SwePub. LÄS MER