Sökning: "litteraturdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet litteraturdidaktik.

 1. 1. Generationen som inte vill läsa — en modern myt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lynn Balheden; [2020-09-28]
  Nyckelord :Läsning; litteraturläsning; litteraturundervisning; läsundervisning; litteraturdidaktik; svenskämnet; högstadiet; läsmotivation; läslust; läsupplevelse; lästeorier; Self-determination Theory; SDT; Bildung; bildning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utforska och beskriva högstadieelevers uppfattningar om läsning inom ramen för svenskämnet samt vilka faktorer som påverkar elevers läsmotivation. Tidigare forskning visar att ungas läsande minskar i rask takt och att allt fler av dem endast läser om de måste. LÄS MER

 2. 2. Det klappande hjärtat : En litteraturdidaktisk undersökning av Kejsarn av Portugallien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Aminder; [2020]
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; Selma Lagerlöf; Kejsarn av Portugallien; Langer; Rosenblatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Inkluderande litteraturundervisning på gymnasiet : Svensklärares resonemang om inkludering och inkluderande litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Christer Holm; [2020]
  Nyckelord :Didactic inclusion; including; inclusion as a good environment for all students; inclusion as a good environment for students with disabilities in need of special support; inclusion as a community; inclusion as placement; literature didactics; literature teaching; spatial inclusion; social inclusion; Didaktisk inkludering; inkluderande; inkludering; inkludering som en bra miljö för alla elever; inkludering som en bra miljö för elever med funktionsnedsättningar i behov av särskilt stöd; inkludering som gemenskap; inkludering som placering; litteraturdidaktik; litteraturundervisning; rumslig inkludering; social inkludering;

  Sammanfattning : Litteraturundervisningen i svenska på gymnasiet är ett utmanande område för många svensklärare och inkludering kan upplevas vara svår. Syftet med studien är att undersöka hur några svensklärare i gymnasieskolan resonerar om inkludering i en pedagogisk miljö, samt hur lärarna resonerar angående hur de arbetar inkluderande i litteraturundervisningen, inom svenskämnet. LÄS MER

 4. 4. Lik en raga på myren : Dialekt och identitet i skönlitteratur och svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Maja Dahlbäck; [2020]
  Nyckelord :dialekt; identitet; litteraturdidaktik; norrländsk litteratur;

  Sammanfattning : This essay, called Like a dry, dead tree on the bog, examines how the identity-bearing aspects of the dialects in fiction can be applied in teaching literature in the Swedish subject. The method used is a qualitative analysis and close reading of three works made by authors from the same area, Västerbotten and Norrbotten. LÄS MER

 5. 5. Kärlek, sex och relationer : En analys av ungdomsromanerna När hundarna kommer och Störst av allt i relation till gymnasieskolans ansvar gällande sex- och samlevnadsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Didaktiskt verktyg; kvalitativ textanalys; litteraturdidaktik; litteraturläsning; relationer; samtycke; sexualitet; sex och samlevnad; svenska; ämnesplan.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur två populära ungdomsromaner kan användas i svenska för att främja sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet. Studien baseras på en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk ansats. LÄS MER