Sökning: "litteraturdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet litteraturdidaktik.

 1. 1. Genus i deckare : En studie om deckargenrens potential i undervisningen ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Matilda Wennberg; [2021]
  Nyckelord :genusteori; deckargenre; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : This essay examines how crime fiction can be used in the teaching of values in the Swedish upper secondary school. Three crime books from the bestseller list 2019 has been analysed using gender theory and a didactic literature theory. LÄS MER

 2. 2. Skräcken inom och utom oss : En studie över skräckgenrens potential som läs- och värdegrundsfrämjande verktyg i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Andreas Edmark; [2021]
  Nyckelord :Skräcklitteratur; litteraturdidaktik; värdegrund; läslust;

  Sammanfattning : This essay aims to show how the horror genre can be utilized to make reading feel relevant for studentstoday but also as foundation for teaching core values in the classroom. To conduct this study, I relied onAnders Öhmans five categories of what constitutes the horror genre but also Louise M. LÄS MER

 3. 3. Ludologiska narrativ och intriger : Datorspelet L.A. Noire som litteraturdidaktiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jacob Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Datorspel; spelifiering; narratologi; ludologi; litteraturdidaktik; skugga intrigen;

  Sammanfattning : This degree project in swedish is a study on the videogame L.A. Noire (Team Bondi, 2011),where the goal with the essay is to determine which narrative and plot presents itselves in thevideo game. Another point of investigation is how videogames could act as a literaturedidactic tool for pupils and teachers alike. LÄS MER

 4. 4. Skugga intrigen : En studie om Anders Öhmans analysmetod och hur metoden kan tillämpas i gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Bero Safari; [2021]
  Nyckelord :Skugga intrigen; analysmetod; litteraturdidaktik; Anders Öhman; intrigskuggning.;

  Sammanfattning : Litteraturvetaren Anders Öhman argumenterar för att använda sig av metoden somhan kallar för skugga intrigen. Skugga intrigen är en analysmetod som Öhman arbetatfram. Denna studie fokuserar på hur en gymnasielärare tillämpar metoden underdistansundervisning. LÄS MER

 5. 5. Bordsrollspel och narrativ kunskapsutveckling : Den informella inlärningens möjligheter för litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Fredrik Vågberg; [2021]
  Nyckelord :literature education; narratology; plot; litteraturdidaktik; literacy; narratologi; intrig; textuniversum; svenskämnet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study literature education using a tabletop role-playing game (TRPG) and in particular which knowledge about narratives that role-players have potential to develop during game sessions. In addition, the objective is to explore the use of the informal learning environment characterised by the TRPG medium, and provide suggestions on how teachers in Swedish upper secondary school can incorporate and further develop narrative knowledge in formal literature education. LÄS MER