Sökning: "litterature studies"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden litterature studies.

 1. 1. Patienters erfarenheter av livsstilsförändringar vid prediabetes : En litteraturöversikt med systematisk ansats

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Bergvall; Linnea Bång; [2023]
  Nyckelord :Prediabetes; Lifestyle change; Patient participation; Support; Self-efficacy; Prediabetes; Livsstilsförändring; Patientdelaktighet; Stöd; Tilltro till egen förmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes utgör den fjärde största orsaken till förtidig död i världen. Sjukdomen medför ofta komplikationer, ökad risk för hjärtkärlsjukdom och lidande för patienter och närstående. Diabetesrelaterad vård kostar samhället stora resurser. LÄS MER

 2. 2. Wound Treatment : An overview and initial investigation of wound care and bioactive materials

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Louise Ringholm; [2023]
  Nyckelord :Wound treatment; wound care; bioactive materials; calcium silicate;

  Sammanfattning : Wound care is a field with many treatment methods and products on the market. The healing period varies, some wounds become difficult to heal and chronic, in many cases a connection can be drawn to underlying diseases. Diabetes is a disease that could cause foot ulcers that are difficult to heal. LÄS MER

 3. 3. Skydd och incidentrespons inom IT-säkerhet : En studie kring utvecklingen av ransomware

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Christoffer Ericson; Nick Derek; [2023]
  Nyckelord :IT-security; Cyber Security; Data Security; IT Attack; Cyber Attack; Data Exfiltration; Ransomware; Backup; Encryption; Patch Management; Risk Management; Incident Response; Compliance.; IT-säkerhet; Cybersäkerhet; Datasäkerhet; IT-angrepp; Cyberattack; Dataläcka; Ransomware; Backup; Kryptering; Patch Management; Riskhantering; Incidentrespons; Regelefterlevnad.;

  Sammanfattning : Cybersäkerhet är ett konstant växande hot mot organisationer, genom det ständigt ökade digitaliserade samhället, dock finns tecken på att medvetenheten hos organisationer ökar vad gäller cyberattacker och cybersäkerhet. Cyberattacker kan skapa konsekvenser som kan förhindra organisationens verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Grönare gata på 25 kvadrat : en studie av utmaningar och möjligheter med biodiversitetsfrämjande parklets i urban miljö

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Freng Blümke; [2023]
  Nyckelord :parklet design; biodiversitet; pollinatörer; innovation; taktisk urbanism; växtdesign; ekologisk hållbarhet; SPUGS; urban ekologi; ekosystemtjänster; framtidsvisioner; ruderatmarker; naturen som förebild; torktåliga arter; sociala värden;

  Sammanfattning : Idag lever nästan 90% av Sveriges befolkning sina liv i urbana miljöer. Eftersom expansionen i många städer blivit begränsad riktas i stället blickarna mot den täta staden som lösning på problemet. Men med förtätning följer också många utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Hunting Snakes in the Eagle's Nest : Skydd av flygbas med drönare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anders Olofsson; Magnus Olofsson; [2023]
  Nyckelord :Obemannat; UAS; RPAS; Drönare; Flygbas; Övervakning; Autonom; Etik;

  Sammanfattning : ´The use of unmanned aerial vehicles has not escaped anyone, not least in the Ukraine war. Sweden has operated UAV systems for almost 30 years, but on a relatively small scale. The technology is used to a greater extent by some armed forces. LÄS MER