Sökning: "litteraturfördjupning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet litteraturfördjupning.

 1. 1. Placenta growth factor som biomarkör vid screening av preeklampsi : Litteraturfördjupning och verifiering av metodologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Annie Ekstrand; Maria Pop; [2016]
  Nyckelord :Placenta growth factor; Preeclampsia; Screening; Verification; Methodology; Placenta growth factor; Preeklampsi; Screening; Verifiering; Metodanalys;

  Sammanfattning : Under år 2003-2009 utgjorde hypertensiva sjukdomar, såsom eklampsi och preeklampsi, 14,0% av värdens mödradödlighet. Preeklampsi kännetecknas vanligtvis av kliniska observationer av hypertoni och signifikant proteinuri i graviditetens andra trimester. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelser av attarbeta inom palliativ hemsjukvård

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Hanna Dahlin; Therese Wedin; [2016]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; distriktssköterskor; hemsjukvård; palliativ vård; systematisk litteraturfördjupning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den mörka sidan av turismen, barnsexturism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Linda Gustrin; [2010]
  Nyckelord :Barnsexturism; prostitution;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Turismen är den största folkvandringen i modern tid. Under år 2008 reste 922 miljoner turister, denna siffra beräknas stiga till 1,6 miljarder år 2020. I många år har turismindustrin blivit utmanad av media och myndigheter att ge ett snabbt socialt ansvar, till följd av öppna gränser och arbetskraftens migration. LÄS MER

 4. 4. Vad motiverar elever i skolarbetet? – en studie om elevers uppfattningar kring motivation i skolarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Emelie Sörensson; Ylva Tykesson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med arbete var att få en ökad kunskap om och förståelse för vad som motiverar eleverna i skolarbetet. Inledningsvis gjorde vi en litteraturfördjupning inom området och fördjupade oss i begreppet motivation, olika teorier om motivation och vad läroplanen säger om området. LÄS MER