Sökning: "litteraturgenomgång"

Visar resultat 1 - 5 av 659 uppsatser innehållade ordet litteraturgenomgång.

 1. 1. Professionella byråkratiers rekryteringsprocesser : Ur ett kollegialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Karlsson Boije; Vilma Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Kollegialitet; universitet; professionella byråkratier; advokatbyråer; beslutsprocesser; rekryteringsprocess;

  Sammanfattning : Kollegialitet är en styrform som forskning menar har en otydlig innebörd. En organisation som är känd för att använda sig utav kollegialitet som styrform och som står till grund för majoriteten av den existerande forskningen kring området är universitet. LÄS MER

 2. 2. Vikten av att se svårigheter med samexisterande ångest och depression i klinisk praktik och forskning: en systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Olsen; [2021]
  Nyckelord :depressive disorder with anxious distress; mixed depressive and anxiety disorder; ICD-11; DSM-5; diagnostics; depressiva syndrom med ångest; blandade ångest- och depressionstillstånd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samexisterande ångest och depression är vanligt förekommande och associeras ofta med långvarig behandling med sämre prognos och risk för att utveckla ett kroniskt tillstånd. I syftet att förebygga utvecklingen av allvarligare former av psykiska problem, samt för att erbjuda adekvat behandling, har specifika kategorier för blandtillstånd av ångest och depression funnits som tillägg i befintliga diagnostiska system. LÄS MER

 3. 3. Digital Transformation: Governance as a TransitionTool : A case study at a Swedish municipality

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Mathilda Aidanpää; Mathilda Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Digital Transformations; Public Organisations; Governing Principles; Adaptive Governance; Sustainability; Digitala Transformationer; Offentliga Organisationer; Styrande Principer; Adaptiv Styrning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : As society becomes increasingly digitalised, pressure is put on public organisations to keep up with technological developments. Thus, digital transformations, which is a strategic relocation of the business, have become essential for organisations. LÄS MER

 4. 4. För barnen och klimatet – En studie av barnkonventionen och klimatförändringen i svenska kommuner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Li Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :climate change; children’s rights; United Nations Convention on the Rights of the Child; Child Friendly Cities; municipalities; Sweden; Earth and Environmental Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children’s rights are affected by climate change in numerous ways but few research studies on the subject have been conducted in Swedish municipalities. The objectives of this study have therefore been to assess the impact on children’s rights due to climate change in Sweden and the influence of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) on climate policies and measures in Swedish municipalities. LÄS MER

 5. 5. Språkstörning i mötet med skolans värld : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Torbjörnsdottir; Anna-Maria Pettersson; [2021]
  Nyckelord :grundskola; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractTorbjörnsdottir, Amanda & Pettersson, Anna-Maria (2021). Språkstörning i mötet med skolans värld - en systematisk litteraturstudie. LÄS MER