Sökning: "litteraturgranskning psykologi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden litteraturgranskning psykologi.

 1. 1. Gamification som motivationsfaktor inom utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tommy Engström; Tom Bissmarck; [2015]
  Nyckelord :gamification; gamifiering; spelifiering; spelmekaniker; speldynamiker; motivation; engagemang; utbildning;

  Sammanfattning : Gamification, på svenska även känt som spelifiering är användning utav speldesignelement inom andra kontexter än spel. Gamifierade lösningar syftar till att ta de roliga aspekterna ifrån spel som till exempel lek, utmaning och underhållning och applicera detta inom andra kontexter, exempelvis utbildning. LÄS MER

 2. 2. När jag blir gammal vill jag bstämma. : En studie om ökat brukarinflytande inom äldreomsorgen i Örebro kommun.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Margaretha Eriksson; Charlotte Eriksson; Anna Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Participation; elder; autonomy; care user; user involvement; Inflytande; äldre; autonomi; vårdtagare; brukarinflytande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera skriftligt arbetsmaterial och offentliga informationsdokument som ligger till grund för förändringsarbete för ett ökat brukarinflytande gällande sociala omsorgsinsatser och servicetjänster i ordinärt boende, det vill säga det egna hemmet. Vi valde att studera Örebro kommun och detta genom en kvalitativ metod i form av en litteraturgranskning. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande skolor i Norden och Storbritannien, praktik möter teori : En litteraturgranskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Mika Höglund; [2008]
  Nyckelord :European Network of Health Promoting Schools; Hälsofrämjande skola; Undervisningsmetoder; Teori-Praktik;

  Sammanfattning : Denna studie berör skolor som är medlemmar i nätverket European Network of Health Promoting Schools och benämner sig som hälsofrämjande skolor. Syftet var: Att identifiera, beskriva, förklara och förstå de metoder som används inom undervisningen i hälsofrämjande grundskolor i Norden och Storbritannien. LÄS MER