Sökning: "litteraturkritik"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet litteraturkritik.

 1. 1. Fantasygenrens mottagande : En studie av fantasygenren i den svenska litteraturkritiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Fantasy; fantastik; litteraturkritik; reception; litteratur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En arbetarförfattare som gav fan i allt : En analys av Sture Dahlströms ambivalenta förhållande till den svenska arbetarlitteraturen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Niklas Sjöstrand; [2017]
  Nyckelord :Sture Dahlström; Litterär positionering; Strategier; Ställningstaganden; Pierre Bourdieu; Svensk arbetarlitteratur; Det arbetarlitterära delfältet; Litteraturkritik; Självframställning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker Sture Dahlströms ambivalenta förhållande till den svenska arbetarlitteraturen. Den kvalitativa analysen är inspirerad av den franska kultursociologen Pierre Bourdieu och syftar till att synliggöra de valmöjligheter, orienteringspunkter och handlingsalternativ som låg till grund för Sture Dahlströms omstörtningsstrategier och motstridiga ställningstaganden för att positionera sig i riktning mot det arbetarlitterära delfältet givet hans bakgrund, erfarenheter, referensramar och medhavda kapitaltillgångar samt vilka konsekvenser det fick för litteraturkritikernas framställning av hans litterära profil. LÄS MER

 3. 3. Om bedömandets konst : En textanalys av litteraturkritik ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Matilda Granberg; [2016]
  Nyckelord :litteraturkritik; systemisk-funktionell grammatik; transitivitetsanalys; genussystemet;

  Sammanfattning : Litteraturkritiken har under sin historia länge varit ojämställd, och fast i det genussystem, där, enligt Yvonne Hirdman, män höjs upp över kvinnor i en hierarki. Under 1900-talet har utvecklingen inom kritiken dock gått i en mer jämställd riktning. LÄS MER

 4. 4. En rik man hade också blivit lärjunge till Jesus : Huruvida beskrivningen av rikedom i Matt 27:57 stämmer överens med hur övriga Matteusevangeliet beskriver rikedom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Eric Ericsson; [2016]
  Nyckelord :Literary Criticism; Joseph of Arimathea; Matthew 27:57; rich; Gospel of Matthew; wealth; strukturalistisk kritik; Litteraturkritik; Josef från Arimataia; Matt 27:57; Matteusevangeliet; rik; rikedom; Structuralist Criticism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to understand if the picture of wealth in Matthew 27:57, where Joseph of Arimathea is described as rich, is coherent with the picture of wealth that appears in the rest of the Gospel of Matthew. This is investigated through an analysis of passages in the Gospel of Matthew, which implicitly or explicitly are associated with wealth. LÄS MER

 5. 5. Inbillningens mening - en studie av förhållningssätt till August Strindbergs En dåres försvarstal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Samuel Kvist; [2016]
  Nyckelord :August Strindberg; Strindberg; En dåres försvarstal; Le plaidoyer d un fou; Pierre Bourdieu; Bourdieu; Konstens regler; Mottagande; Läsning; Läsart; Illusio; Litterära positioneringar; Jaget; Subjekt; Litteraturhistoria; Läsorienterad pragmatism; reception; Wayne C. Booth; The company we keep; Kulturmannen; läskonvention; Strindbergforskning; litteraturens verkningskraft; moral; hyckleri; autofiktion; självbiografi; modernism; ångest; kärlek; tvåsamhet; dubbelnatur; läsprocess; äktenskap; litteraturkritik; liv och dikt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen uppför en historisk överblick över hur En dåres försvarstal lästs och belyser hur den kritiska diskursen förändrats. Förklaringsmodellen utgår från Bourdieus fältbegrepp vilket hjälper påvisa att positioneringar inte sker naturligt utan i relation till varandra såväl som till de rum som står och gjorts lediga på det så kallade fältet. LÄS MER