Sökning: "litteraturkritik"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet litteraturkritik.

 1. 1. Mellan individen och yrkesrollen : En stilistisk analys av litteraturkritik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Aurora Elisabeth Quintili; [2019]
  Nyckelord :Stilistisk; litteraturkritik; kritiker; recension; recensent; bloggare; boktips; kanal; digitalisering; morfologi; syntax; semantik; grammatik.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att analysera ett flertal litteraturkritiska verk från ett språkligt perspektiv. En stilistisk analys har utförts, och jag har därmed fördjupat mig i aspekter som är grundläggande för att identifiera en texts stilistiska drag, med fokus på lexikala och syntaktiska aspekter. De kanaler som tas upp är Goodreads. LÄS MER

 2. 2. Recensera och värdera : en undersökning av hur författarens första och andra verk recenseras i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Linnea Möller; Hanna Åberg; [2019]
  Nyckelord :Litteraturkritik; litterära värden; debutanter; recensioner; dagspress; värdebegrepp; stil- och formvärden; kunskapsvärden; emotionella värden; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avser att undersöka hur en författares första och andra verk värderas i dagspress. Detta görs genom en jämförande kvalitativ undersökning av 54 recensioner från sex svenska dagstidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten. LÄS MER

 3. 3. Översättare och/eller litteraturkritiker.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Lisa Marques Jagemark; [2019]
  Nyckelord :Översättning; Litteraturkritiker;

  Sammanfattning : När jag började på Akademin Valands konstnärliga magisterprogram i litterär översättning arbetade jag redan som litteraturkritiker. Det är inte så konstigt, litteraturkritik och litterär översättning är egentligen bara två olika uttryckssätt för samma … ja, vad ska jag kalla det, passion, drivkraft eller djupa intresse. LÄS MER

 4. 4. Barabbas som ”mänsklighetens representant” : Mottagandet av Pär Lagerkvists Barabbas i svenska dagstidningar 1950–1955

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Backlund; [2019]
  Nyckelord :pär lagerkvist; barabbas; ingemar hedenius; tro och vetande; litteratursociologi; sekularisering; efterkrigstiden; olof lagercrantz; erik lindegren; 1950-talet; andra världskriget; religion i media; dagstidningar; recensioner; litteraturreception; litteraturkritik; kulturdebatt; religionsdebatt; litteraturdebatt; trons kamp; guds grymhet; den frånvarande guden; idéhistoria; kristendomskritik; religionskritik; bibeln i litteraturen; receptionsstudier; mediastudier; litteraturtolkning; speglingsteori; religion i sverige; dagens nyheter; herbert tingsten; ideologikritik; litteraturvetenskap; religionshistoria; sveriges skuld i andra världskriget; tro och tvivel; avkristnande; litteraturen i samhället;

  Sammanfattning : När Pär Lagerkvist år 1950 utkom med romanen Barabbas, som handlar om den rövare som blir benådad istället för Jesus, ledde det till en omfattande diskussion om religiösa frågor, tro och tvivel på svenska dagstidningars kultursidor. Syftet med uppsatsen är att undersöka mottagandet av boken i dagstidningarna. LÄS MER

 5. 5. Barnkulturens implicita förväntningar : En receptionsstudie av Suzanne Ostens verk Flickan, mamman och demonerna 

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Maria Gotfredsen; [2018]
  Nyckelord :post colonial theory; suzanne osten; crituiqe; critic; reception study; anders johansson; perry nodelman; jacquline rose; the verbal icon; Wimsatt; literature; essay; Litteratursociologi; Suzanne Osten; kritik; litteraturkritik; receptionsstudie; anders johansson; postkolonial; postkolonial teori; the verbal icon; Wimsatt; perry nodelman; essä;

  Sammanfattning : This thesis is a reception study of Susanne Ostens book, theatre play and children’s film Flickan, mamman och demonerna. The study aims to examine how proffesional crituiqe, published in daily press and journals, handles the crituiqes genre conventions with the theorie that if the cirtic averts from the crituiqes genre conventions that their/societys doxa on what we expect from children’s art will become more visible, and the inescapable follow up question: does this ecpectation mirror how we perceive children and their capabilities?  The theorie is an investigation of the professor and litterary scholar Anders Johansson’s essay Slitas itu publisched Critica Obscura: Litteraturkritiska essäer, where Johansson makes the claim that socitys doxa will become visible if the ciric does not follow the crituiqes genre conventions and that this will lead to an erosion of the crituiqes porpose. LÄS MER