Sökning: "litteratursociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet litteratursociologi.

 1. 1. "Jag har gett dig allt. Jag menar allt-allt" : En analys av förhållandena mellan prekaritet och senkapitalistisk kärlek i Tone Schunnessons roman Dagarna, dagarna, dagarna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Martina Jonsson; [2021]
  Nyckelord :precarity; precariat; precarity literature; precariat literature; late capitalist love; Eva Illouz; prekaritet; prekariatet; prekaritetslitteratur; senkapitalistisk kärlek; Eva Illouz; litteratursociologi; speglingsteori; närläsning; Tone Schunnesson; dagarna dagarna dagarna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kampen om Yahya Hassan : ”Jeg er bare en digter, der har udgivet en bog”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Maria Karlsson; [2021]
  Nyckelord :litteratursociologi; Bourdieu; författarporträtt; dansk bokmarknad; förlag; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och visa utvecklingen av Yahya Hassans författarskap samt vilka nyckelpersoner som deltog i hans etableringsprocess. Genom att göra studier om hur en författare utvecklas ger både författare och förlag kunskap om hur de själva kan påverka och styra sin position på det litterära fältet. LÄS MER

 3. 3. Barn- och ungdomslitteratur utan gränser : En fältstudie om synen på crossover och åldersöverskridande läsning bland svenska förlag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Sandelin; [2021]
  Nyckelord :Crossover; allålderslitteratur; åldersöverskridande läsning; litteratursociologi; bokförlag; den litterära processen; bokstudier; den svenska bokmarknaden; barn- och ungdomslitteratur; böcker för unga vuxna; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka de svenska förlagens syn på åldersöverskridande barn- och ungdomsböcker och i synnerhet crossover, samt att redogöra för hur begreppet crossover används bland förläggare, redaktörer, litterära chefer och andra branschpersoner. I syftet ingår vidare att spåra förändringar i utgivningen, samt att granska synen på böcker som riktar sig till både unga och vuxna utifrån att titta på hur de intervjuade resonerar kring målgrupper, kategorier, identifikation med karaktärer, böcker med dubbla tilltal och slutligen presentera en rad böcker som enligt de intervjuade kan anses vara crossover idag. LÄS MER

 4. 4. Kvinnligt eller mänskligt : Mottagandet av Kerstin Ekmans Häxringarna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Helena Magnusson; [2021]
  Nyckelord :litteraturkritik; recensioner; litteratursociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att redigera. . . : författaren, redaktören och den kollaborativa redigeringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Sara Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :författare; redaktör; litteratursociologi; textgenetik; författarmyten; kollaborativt arbete; redaktionellt arbete; Greenberg; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This paper examines the editorial practices of authors and editors documented by five authors writing “Debutantbloggen” in 2020. It does so with the intention of examining to what extent editing is made visible by said authors and to what extent this editorial labour can be said to be collaborative. LÄS MER