Sökning: "litteratursociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet litteratursociologi.

 1. 1. STÖRST AV ALLT ÄR…LÖGNEN - En studie i David Bowies gestaltning av Ibsens begrepp Livslögn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :livslögn; reifikation; David Bowie; litteratursociologi; sociology through literature; kritisk teori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Syftet med studien är att ur ett existentiellt perspektiv diskutera hur David Bowie, i sina texter, gestaltar Ibsensbegrepp livslögn. Genom en litteratursociologisk läsning av Bowies verk ämnar studien använda ett material somligger utanför sociologins traditionella ramar och på så sätt kunna synliggöra och diskutera sociologinsexistentiella begränsningar, i relation till livslögn. LÄS MER

 2. 2. Brott och straff i Valleby : En kvantitativ undersökning av brott, gärningsmän, motiv och påföljder i Martin Widmarks och Helena Willis’ LasseMajas detektivbyrå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Gunilla Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Barn- och ungdomslitteratur; deckare; litteratursociologi; brott; gärningsmän; påföljder;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att studera brott och straff i Martin Widmarks och Helena Willis’ barndeckarserie om LasseMajas detektivbyrå för att undersöka vilka normer gällande kriminalitet och vilka didaktiska samt moraliska värderingar som verken kan sägas förmedla. För att tydliggöra seriens relation dels till deckargenren överlag, dels till den verklighet i vilken böckerna skrivs och läses görs jämförelser också med kriminaliteten i deckare för vuxna och med verklig brottsstatistik. LÄS MER

 3. 3. Allt som är nytt förflyktigas : Om författarens och förlagens relation till Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Saga Elgenstierna; [2018]
  Nyckelord :Instagram; litteratursociologi; förlag; Sara Bergmark Elfgren; sociala medier; marknadsföring; relationsskapande; läsarinteraktion; kontakt; författare; Norstedts; Habermas; offentlighet; Berman; flyktighet; modernism.;

  Sammanfattning : På sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram kan både förlag och författare informera om kommande boksläpp, specialerbjudanden och signeringar, och genom att ha en närvaro i dessa medier gör de sig utöver detta tillgängliga och synliga för människorna som köper och läser deras böcker. Författaren har dessutom möjlighet att skapa en relation till sina läsare som sträcker sig bortom böckerna och eventuella intervjuer i traditionella medier. LÄS MER

 4. 4. Att driva ängeln ur huset : En komparativ analys av författarroll och genus i Virginia Woolfs ”Professions for Women” och Karolina Ramqvists Det är natten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Ahlenius; [2018]
  Nyckelord :Virginia Woolf; Karolina Ramqvist; gender studies; writing; author; authorship; literature; sociology; Virginia Woolf; Karolina Ramqvist; författarroll; skrivande; genus; komparativ analys; Professions for Women; Det är natten. Författaren och den som skriver; litteratursociologi; kvinnligt författarskap; författare; ängeln i huset;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka synen på författarroll, skrivande och genus i Virginia Woolfs ”Professions for Women” och Karolina Ramqvists Det är natten. Författaren och den som skriver utifrån följande frågeställningar: Vilka hinder för författarskap gestaltas? Vilka er­farenhet­er av kvinnligt författarskap förmedlas? Vilka likheter och skillnader finns i Woolfs och Ramqvists perspektiv? Teorin hämtas från genusvetenskapliga perspektiv, hos främst Simone de Beauvoir och Yvonne Hirdman, samt litteratursociologiska perspektiv från Johan Svedjedal. LÄS MER

 5. 5. Att komma till ön med skatten är inget äventyr : En analys av barns texter och textskapande genom fantasi, minnen och lek i diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Catarina Andersson; Annelie Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet; textskapande; lek och fantasi; estetiska uttrycksformer; estetiska lärprocesser; mångkulturalitet; flerspråkighet; genrepedagogik; diktskapande; litteratursociologi; lyrikanalys; ikonografi; ikonotext och symbolik;

  Sammanfattning : Projektet "Att komma till ön med skatten är inget äventyr" resulterade i diktsamlingen Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet. De deltagande barnen i projektet har genom estetiska uttrycksformer och textskapande skapat dikter utifrån minnen, tankar och erfarenheter av krig och flykt. LÄS MER