Sökning: "litteratursociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet litteratursociologi.

 1. 1. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

  Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER

 2. 2. "I really needed to read this." : En undersökning av tematiska drag och poeternas betydelse inom instagram-poesi.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Stina Hultberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; poetry; Instagram poetry; Instagram poets; Instagram; lyrik; poesi; instagram-poesi; instagram-poeter; litteratursociologi;

  Sammanfattning : In this thesis I investigate central features in Instagram poetry based on the hypothesis that it is a new form of literary phenomenon. The study analyses six accounts on Instagram, all dedicated to Instagram poetry, as well as a selection of feature articles about Instagram poetry and interviews with the poets. LÄS MER

 3. 3. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER

 4. 4. Malla, privat och offentligt : En litteratursociologisk analys av Malla Silfverstolpes roll i romantikens Uppsala

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Falk Beatrice; [2019]
  Nyckelord :Malla; Silfverstolpe; Bourdieu; Uppsala; romantiken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barabbas som ”mänsklighetens representant” : Mottagandet av Pär Lagerkvists Barabbas i svenska dagstidningar 1950–1955

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Backlund; [2019]
  Nyckelord :pär lagerkvist; barabbas; ingemar hedenius; tro och vetande; litteratursociologi; sekularisering; efterkrigstiden; olof lagercrantz; erik lindegren; 1950-talet; andra världskriget; religion i media; dagstidningar; recensioner; litteraturreception; litteraturkritik; kulturdebatt; religionsdebatt; litteraturdebatt; trons kamp; guds grymhet; den frånvarande guden; idéhistoria; kristendomskritik; religionskritik; bibeln i litteraturen; receptionsstudier; mediastudier; litteraturtolkning; speglingsteori; religion i sverige; dagens nyheter; herbert tingsten; ideologikritik; litteraturvetenskap; religionshistoria; sveriges skuld i andra världskriget; tro och tvivel; avkristnande; litteraturen i samhället;

  Sammanfattning : När Pär Lagerkvist år 1950 utkom med romanen Barabbas, som handlar om den rövare som blir benådad istället för Jesus, ledde det till en omfattande diskussion om religiösa frågor, tro och tvivel på svenska dagstidningars kultursidor. Syftet med uppsatsen är att undersöka mottagandet av boken i dagstidningarna. LÄS MER