Sökning: "litteratursociologisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden litteratursociologisk analys.

 1. 1. Malla, privat och offentligt : En litteratursociologisk analys av Malla Silfverstolpes roll i romantikens Uppsala

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Falk Beatrice; [2019]
  Nyckelord :Malla; Silfverstolpe; Bourdieu; Uppsala; romantiken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Man vill bli älskad : En litterär analys av manlighet i Doktor Glas och Gregorius

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Sörbrand; [2019]
  Nyckelord :Doktor Glas; Hjalmar Söderberg; Gregorius; Bengt Ohlsson; Maskulinitet; Manlighet; Litteratur; Sekelskiftet 1900;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en litterär analys gjorts av maskuliniteter i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Bengt Ohlssons Gregorius. Uppsatsen har avgränsats till att enbart studera karaktärerna Glas och Gregorius. Den teori som främst använts är R. LÄS MER

 3. 3. ”MEN JAG ÄR VUXEN! säger Leni. Det syns kanske inte, men det känns.” : En litteratursociologisk studie om hur samhälleliga normer och värderingar samt syn på barn och barndom, gestaltas i ett urval av bilderböcker.  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Tiselius; [2018]
  Nyckelord :the sociology of literature; childhood; picture book analysis.; litteratursociologi; bilderboksanalys; barnsyn; barndom.;

  Sammanfattning : Multiple researchers argue that many authors of children’s books are influenced by the prevailing view of the child and childhood, in both subject selection and ways of writing. The aim of the study is to investigate how societies norms and values are reflected in picture books, written between 2010-2018. LÄS MER

 4. 4. "Skönlitteratur är hittepå" : En litteratursociologisk analys av en debatt om skönlitteratur 2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emmy Jansson; [2017]
  Nyckelord :skönlitteratur; debatt; litteratursociologi; läsning; skola; facklitteratur; Dagens nyheter;

  Sammanfattning : Skönlitteratur är mycket omdiskuterat i dagens samhälle, och i juli 2016 pågick en debatt om huruvida skönlitterär läsning är nödvändig i skolan för att höja de svenska Pisa-resultaten. Den här uppsatsen ämnar att ta reda på varför skönlitteratur är så omdiskuterat, genom att göra en litteratursociologisk analys av argumenten för och emot skönlitterär läsning i skolan. LÄS MER

 5. 5. Kampen om berättelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martin Granath; [2013]
  Nyckelord :annorlundahet; arbetarklassen; den Andre; dominerande berättelser; kollektiv identitet; Kunskapsstaden; postindustrialism;

  Sammanfattning : Den här studien bygger på analys av fyra litterära verk som utspelar sig i Malmö efter stadens industriella epok. Verken sätts i relation till produktionen av Kunskapsstaden, i syfte att ifrågasätta dels föreställningen om arbetarklassens försvinnande i det postindu- striella samhället och dels den variation och mångfald som postmodernismen menar har ersatt de stora berättelserna. LÄS MER