Sökning: "litteraturstudie ÖVERVIKT BARN"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden litteraturstudie ÖVERVIKT BARN.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med övervikt och fetma hos barn i skolhälsovården - En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Kihl; Marie Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Livskvaliteten hos barn och ungdomar som lever med övervikt eller fetma : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olivia Barth; Evelina Bäckström; [2019]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Child; Adolescent; Quality of Life; Övervikt; Fetma; Barn; Ungdomar; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett växande samhällsproblem då det ökar världen över och är en stor riskfaktor till att drabbas av många av de välfärdssjukdomarna som finns idag. Orsakerna till att drabbas av övervikt eller fetma är en blandning av levnadsvanor, genetiska-, sociala-, psykologiska- och kulturella faktorer. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser i arbetet med överviktiga barn inom barn- och elevhälsovård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sibel Dahl; Katarina Wendel; [2019]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; sjuksköterska; skolhälsovård; systematisk litteraturstudie; övervikt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn är ett av de allvarligaste globala hälsoproblemen. Detta orsakar både medicinska och psykosociala konsekvenser, vilket inte går i linje med FN:s barnkonvention. Tidigare studier visar att sjuksköterskors arbete är inkonsekvent, vilket skulle kunna kopplas till hög arbetsbelastning. LÄS MER

 4. 4. Barn och ungdomars självkänsla vid deltagande i överviktsinterventioner : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisen Bergqvist; Emma Erling; [2019]
  Nyckelord :Övervikt; kroppsuppfattning; självkänsla; psykisk hälsa; intervention; barn och ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma ökar risken för ohälsa, inte enbart kroppsligt utan också själsligt. En osund kroppsuppfattning kan leda till vantrivsel med sin kropp och minskad självkänsla. Många olika faktorer inverkar på övervikt,både fysiologiska och psykologiska. Exempelvis aptit, ätbeteende och fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans arbete mot övervikt och fetma : En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan arbeta med barn och ungdomar mot övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna-Carin Jertborn; Sara Wüstenhagen; [2019]
  Nyckelord :övervikt; fetma; barn; ungdomar; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett allt mer förekommande problem, både i Sverige men även på global nivå. Då det moderna samhället möjliggör en allt mer stillasittande vardag med lätt åtkomst till både billig mat och snabbmat så växer problematiken med övervikt och fetma även hos barn och ungdomar. LÄS MER