Sökning: "litteraturstudie äldre särskilt boende"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden litteraturstudie äldre särskilt boende.

 1. 1. Att flytta till särskilt boende. En litteraturstudie utifrån de äldre personernas perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carolina Berg; Josefine Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. LIVET PÅ ETT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ching-Pei Tsai Aronsson; SAIDA NADIROV MAKSUTOVA; [2019]
  Nyckelord :elderly; experiences; literature study; nursing home; litteraturstudie; särskilt boende; upplevelser; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka en femtedel av befolkningen i Sverige består av personer över 65 år. Ökande livslängd leder till både fysiska och psykiska funktionsförsämringar. För att hantera effekter av tidig utveckling av delvis åldersrelaterade funktionsnedsättningar kan kommunen erbjuda hemtjänst i äldres privata boenden. LÄS MER

 3. 3. Conversations about sexuality and intimacy with older people living in nursing homes: Nursing staffs’ experiences - a literature review

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Schavon; Therese Thuneland; [2019]
  Nyckelord :sexualitet; samtal; särskilt boende; vårdpersonal; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet, även för den äldre populationen trots fördomar och tabun som motsäger detta. Sexualitet och intimitet kan yttra sig på fler sätt än penetrativt sex, som handhållning och komplimanger. LÄS MER

 4. 4. Att flyta till särskilt boende : Ur ett patientperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :nazmun nahar Nadira; Media Ali Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :Transition; vårdhem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att flytta från sitt eget hem till ett särskilt boende är en stor förändring för en äldre människa. Man lämnar sina vanliga rutiner och hamnar i en situation som kan upplevas svår att behärska. LÄS MER

 5. 5. Faktorer av betydelse i måltidsmiljön för välbefinnande och nutritionsstatus hos äldre på särskilt boende : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Naome Winder Hansson; Marie Söderblom Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :environment; malnutrition; mealtime; nursing; person centered care; residential home; social environment and well-being; miljö; måltid; omvårdnad; personcentrerad vård; social samvaro; särskilt boende; undernäring och välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltider utgör en social och kulturell grund där människor kan mötas i ett välbefinnande och samtidigt tillgodose sig näring. Ökad malnutrition med stigande ålder är ett globalt problem som omfattar både kognitivt medvetna och kognitivt nedsatta. LÄS MER