Sökning: "litteraturstudie - arbetsterapi delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden litteraturstudie - arbetsterapi delaktighet.

 1. 1. Mindfulness som intervention inom arbetsterapi : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lena Nordh; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness; occupational therapy; occupational engagement; Arbetsterapi; mindfulness;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga hur mindfulness kan användas inom arbetsterapi. Stress, depression, ångest och långvarig smärta är klientgrupper som stadigt ökar. LÄS MER

 2. 2. Sensorisk integrationsåtgärd i form av ett sinnesrum för barn med intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och/eller autism : En översiktlig litteraturstudie/ “Scoping Review”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Elin Andersson; Ebba Andersson; [2018]
  Nyckelord :environmental factors; occupational performance; occupational therapy; participation; sensory integration interventions; Snoezelen; aktivitetsutförande; arbetsterapi; delaktighet; omgivningsfaktorer; sensoriska integrationsåtgärder; Snoezelen;

  Sammanfattning : Barn med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och autism kan uppleva en minskad delaktighet i sociala relationer och i samhället. Dessa diagnoser kan medföra symtom som kan ha en negativ påverkan på utförandet i vardagliga aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av ADL-förmåga hos äldre personer med höftfraktur : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Mia Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Rehabilitering; arbetsterapi; standardiserad; evidens;

  Sammanfattning : Höftfraktur är en vanligt förekommande diagnos som medför allvarliga hälsorisker och risk för nedsatt förmåga till aktiviteter i dagliga livet (ADL) för äldre personer. ADL är väsentlig vid arbetsterapi, men det saknas nationella rekommendationer för val av bedömningsinstrument. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska interventioner riktade mot MS-relaterad fatigue för personer med Multipel Skleros

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Fatlum Halili; Josefin Olsson; [2017]
  Nyckelord :Multipel Skleros; arbetsterapeutiska interventioner; fatigue; aktivitet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen på antal invånare i Sverige drabbade av Multipel skleros (MS) beräknas ligga på 200/100 000 invånare. MS-relaterad fatigue har en förekomst på uppemot 80 % bland individer med MS. Cirka 40 % av personer med symtomet uppger att det har en negativ inverkan på deras hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapi för flyktingar för att främja integrationsprocessen samt hälsan - en litteraturstudie över aktuellt forskningsläge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Ylva Benavides Lindström; Jenny Rodén Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Flyktingar; Folkvandring och Invandring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ofrivilligt behöva lämna sitt hemland är en bidragande faktor till ohälsa hos flyktingar. Arbetsterapeutens arbete med aktivitet kan hjälpa denna grupp av människor in i samhället och med att komma till rätta med och förebygga ohälsa. LÄS MER