Sökning: "litteraturstudie - psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden litteraturstudie - psykologi.

 1. 1. KBT och EFT - en jämförande litteraturstudie mellan två behandlingsmetoder för GAD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lina Olsson; [2021]
  Nyckelord :KBT; EFT; GAD; Generaliserat ångestsyndrom; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Generaliserat ångestsyndrom (300.02), GAD, är en kronisk, funktionsnedsättande sjukdom som innebär ökad risk för psykisk och somatisk samsjuklighet samt skadligt alkoholbruk.  Farmakologisk behandling och/eller KBT psykoterapi rekommenderas, men många blir inte hjälpta av standardbehandlingen. LÄS MER

 2. 2. Äldre och deras konsumtion av alkohol – Ett växande problem : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :David Gustafsson; Max Hildemar Dahlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "ATT ARBETA MED MÄNNISKORS TRAUMA ÄR ETT PRIVILEGIUM, SAMTIDIGT HAR DET SITT PRIS." : En kvalitativ litteraturstudie om terapeuters upplevelser av Compassion Fatigue och sekundär traumatisk stress i traumaarbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Cerna Hägglund; Caroline Heyman; [2021]
  Nyckelord :compassion fatigue; secondary traumatic stress disorder; secondary trauma; therapist; vicarious traumatization; compassion fatigue; secondary traumatic stress disorder; secondary trauma. therapist; vicarious traumatization;

  Sammanfattning : Terapeuter ingår i riskgruppen för utvecklandet av psykisk ohälsa. Det finns både risk- och skyddsfaktorer som påverkar compassion fatigue (CF) - empatitrötthet - och sekundär traumatisk stress (STS) hos terapeuter. Forskningen visar att traumaarbete upplevs såväl positivt som negativt. LÄS MER

 4. 4. ACT eller KBT för behandling av ångestsyndrom : Alla vägar leder till Rom

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Pavasson; Eric Pieters; [2021]
  Nyckelord :ACT; CBT; anxiety disorders; ACT; KBT; ångestsyndrom;

  Sammanfattning : This systematic review aimed to compare acceptance and commitment therapy (ACT) andcognitive behavioral therapy (CBT) as a treatment for anxiety disorders by means of asystematic review of the existing literature. Studies were identified by searching thedatabases of PsycINFO and PubMed. LÄS MER

 5. 5. Prokrastinering ur ett aktivitetsvetenskapligt och arbetsterapeutiskt perspektiv - En litteraturstudie om uppskjutande av aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Victor Börjesson; Jonathan Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Uppskjutandebeteende; Aktivitetsmönster; Aktivitetsbalans; the Model Of Human Occupation; Aktivitetsengagemang; Viljekraft; Vanebildning; Utförandekapacitet; Miljö; Tidshantering. Postponement behaviour; Occupational pattern; Occupational balance; the Model Of Human Occuapation; Occupational engagement; Volition; Habituation; Performance capacity; Environment; Time management.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prokrastinering är uppskjutande av utförande av aktivitet trots vetskapen om att det kan ge negativa konsekvenser i längden. Det är ett fenomen som är väl beforskat inom den vetenskapliga disciplinen psykologi men i stort sett outforskat inom arbetsterapin och aktivitetsvetenskapen. LÄS MER