Sökning: "litteraturstudie - psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden litteraturstudie - psykologi.

 1. 1. Transdiagnostisk kontra diagnosspecifik KBT i grupp för ångestsyndrom och depression : En strukturerad litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Eje Velander; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1SammanfattningPsykisk ohälsa har ökat de senaste åren och är ett allvarligt folkhälsoproblem. Två av devanligaste psykiatriska diagnoserna är ångest och depression. Kognitiv beteendeterapi (KBT)har visat sig vara en effektiv behandling för ångestsyndrom och depression. KBT- manualernariktar oftast in sig på en specifik diagnos. LÄS MER

 2. 2. Sleep spindle activity and cognitive performance in patients with schizophrenia : A systematic review

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Jansson; [2023]
  Nyckelord :Schizophrenia; sleep spindles; cognitive functions; cognitive performance; consolidation; Schizofreni; sömnspindlar; kognitiva funktioner; kognitiv prestation; konsolidering;

  Sammanfattning : Patients diagnosed with schizophrenia (SZ) show major deficits in cognitive functioning andsleep spindle activity. As much indicates that sleep spindle activity is related to cognitive performance, this literature review intended to investigate the degree of their relationship inpatients with SZ. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters erfarenheter av stickskador : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Johanna Flymén; Aleksandra Krstovska; [2023]
  Nyckelord :Nurses; Nursing student; Needle-stick; Experience; Psychology; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter; Stickskador; Erfarenhet; Psykologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom sjuksköterskeyrket föreligger risk för eventuell stickskada vid hanteringen av medicinteknisk utrustning. Erhållen stickskada innebär en ökad risk för blodburen smitta, psykologiska besvär och långt gångna rädslor som riskerar att drabba sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter på livsövergripande plan. LÄS MER

 4. 4. Mindfulness vid PTSD - En systematisk litteraturstudie och metaanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Paavola; Marie Räihä; [2023]
  Nyckelord :meta-analysis; mindfulness; PTSD; adults; metaanalys; mindfulness; PTSD; PCL; vuxna;

  Sammanfattning : Mindfulness används ofta i samband med behandling för depressioner och ångest för att lindra stress hos patienter. Det finns dock inte någon entydig forskning om mindfulness förbättrar måendet för patienter med PTSD. LÄS MER

 5. 5. Nio hinder för klinisk diagnostik av autismspektrumtillstånd med artificiell intelligens: en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Max Kanakura; [2022]
  Nyckelord :Maskininlärning; djupinlärning; autismspektrumstörning; artificiell intelligens; diagnostik.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This systematic literature review has tried to answer how eye-tracking and adjacent technologies in combination with machine learning (n = 13 studies) or deep learning (n = 6 studies) respectively can be used for the purpose of autism spectrum diagnostics (ASD). Included articles have been published in peer-reviewed journals. LÄS MER