Sökning: "litteraturstudie 2015"

Visar resultat 1 - 5 av 1583 uppsatser innehållade orden litteraturstudie 2015.

 1. 1. Underbemanning av sjuksköterskor och dess påverkan på omvårdnaden på vårdavdelningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Alexander Eriksson; Julia Kjell Kungsberger; [2024]
  Nyckelord :Omvårdnad; sjuksköterska; underbemanning; vårdavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under omvårdnad ingår hälsofrämjande arbete att förebygga sjukdomar och främja hälsa men även ta hand om dem som drabbats av sjukdom. En legitimerad sjuksköterskas huvudfokus ligger i evidensbaserad omvårdnad, samt kunskaper om medicin som är av relevans för patientens omvårdnad och behandling. LÄS MER

 2. 2. Vart går gränsen? : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av personliga värderingar och professionella skyldigheter inom abortvård

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Ebba Boman; Johanna Gullbro; [2023]
  Nyckelord :Induced abortion; nurse; experience; care; Inducerad abort; sjuksköterska; erfarenheter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Abort är ett ingrepp som kan vara mycket påfrestande för kvinnorna som genomgår den men också för sjuksköterskorna som vårdar kvinnorna. Sjuksköterskor spelar en viktig roll i omvårdnaden men kan även de uppleva motgångar i sitt arbete då egna erfarenheter och åsikter hamnar i konflikt med yrkesrollen. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat sviktar : Upplevelsen av att leva med diagnosen hjärtsvikt - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Gunilla Engström; Eva-Marie Azalevie; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en sekundär sjukdom till följd av ohälsa i hjärtat och drabbar ungefär två procent av svenska befolkningen, därmed anses det vara en folksjukdom. En hjärtsviktsdiagnos inverkar på patientens liv i olika grader och kan leda till förändring med försämrad livskvalité. LÄS MER

 4. 4. När luften tar slut : En litteraturstudie om omvårdnadsinterventioner vid dyspné

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Sebastian Claesson; Emilia Gräsberg; [2023]
  Nyckelord :Omvårdnadsinterventioner; dyspné; slutenvård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Introduktion och bakgrund: Dyspné definieras som en subjektiv obehaglig upplevelse vid andning och är ett vanligt förekommande flerdimensionellt symtom som orsakar många sjukhusinläggningar årligen. Symtomet kan ha flera olika orsaker, exempelvis akut sjukdom eller försämring av befintlig kronisk sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av bröstcancer : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Vanessa Persson; Viktoria Wreder; [2023]
  Nyckelord :bröstcancer; kvinnor; upplevelser; behandling; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste och allvarligaste cancerformen för kvinnor och den ledande cancerformen som leder till dödsfall hos kvinnor under 40 år. Samtidigt som insjuknandet har ökat sedan 1980-talet så har överlevnadsstatistiken förbättrats. Bröstcancer indelas i olika stadium och det finns risk att tumören metastaserar. LÄS MER