Sökning: "litteraturstudie arbetsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden litteraturstudie arbetsterapi.

 1. 1. ARBETSTERAPI VID PALLIATIV VÅRD Litteraturstudie med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Reggiene Ramirez; Katarina Sjöberg; [2021-06-03]
  Nyckelord :Occupational therapy; palliative care; patients experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en behandlingsform för patienter med sjukdomar som inte går längre att bota med syfte att främja och öka livskvalitet, vilket möjliggörs med hjälp av ett multiprofessionellt team, där bland arbetsterapeuter är inkopplade. En kunskapsgap har identifierats eftersom det saknas tillräckligt mycket forskning om palliativa patienters upplevelser av arbetsterapi och arbetsterapeutiska metoder, samt okunskap kring arbetsterapi vid den palliativa vården bland blivande arbetsterapeuter. LÄS MER

 2. 2. ADHD I VARDAGSLIVET EN KVALITATIV LITTERATURSTUDIE SOM BESKRIVER VUXNAS STRATEGIER I VARDAGEN FÖR ATT HANTERA SIN ADHD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mikael Huber; Evelina Jakobsson; [2021-05-24]
  Nyckelord :Arbetsterapi; ADHD; personliga strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund Attention deficit/Hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk diagnos vars symtom karaktäriseras främst av nedsatt uppmärksamhet som i olika utsträckning kombineras med hyperaktivitet/impulsivitet. I vuxen ålder uppskattas 2,5 procent diagnostiserats med ADHD internationellt. LÄS MER

 3. 3. ETT SISTA GLAS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alice Hilmersson; Sara Levin; [2021-04-20]
  Nyckelord :Arbetsterapi; alkoholmissbruk; interventioner; meningsfulla aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 780 000 personer i Sverige har ett alkoholmissbruk, men mörkertalet är stort. Forskare beräknar att ungefär en miljon svenskar idag konsumerar så mycket alkohol att det kan medföra sociala eller medicinska problem. LÄS MER

 4. 4. Rehabiliteringsinterventioner inom arbetsterapi som främjar trygg hemgång efter stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Mats-Erik Agefur; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av ADL-taxonomin : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Ewelyn Öfverdahl; [2021]
  Nyckelord :ADL-taxonomin; Arbetsterapi; aktiviteter i dagligt liv; instrument;

  Sammanfattning : ADL-taxonomin är ett etablerat instrument inom arbetsterapi för att beskriva och utvärdera förmågan att klara aktiviteter i dagligt liv. Instrumentet används både kliniskt verksamhet och i forskning. Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga hur ADL-taxonomin har beskrivits och använts i forskningsartiklar de senaste 10 åren. LÄS MER