Sökning: "litteraturstudie arbetsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden litteraturstudie arbetsterapi.

 1. 1. UTVÄRDERING AV EFFEKT AV PARAFFINBAD VID HANDARTROS - En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Vehid Demic; Ksenia Semko; [2020-06-02]
  Nyckelord :Occupational therapy; osteoarthritis; hand; paraffin; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Paraffinbad har i många år använts inom arbetsterapi som en ytlig värmebehandlingsmetod för att behandla symtom av handartros. Handartros orsakar bland annat smärta, stelhet, minskning av handgreppsstyrka, rörelseomfång och handfunktion vilket kan leda till aktivitetsbegränsningen i vardagen. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner vid depression- en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emmy Berglund; Wilma Krantz; [2020]
  Nyckelord :Egentlig depression; arbetsterapi; psykisk ohälsa; aktivitet;

  Sammanfattning : Depression är en av de största folkhälsosjukdomarna i Sverige och leder vanligtvis till långvarig vård. Symtom vid depression är bland annat nedstämdhet och förlust av intresse eller nöje av aktiviteter som tidigare gett tillfredsställelse, sömnstörningar, nedsatt energi, koncentrationssvårigheter, låg självkänsla samt självmordstankar. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapi för barn och unga med psykisk ohälsa - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Karlsson; Erika Skäre Andreasson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska interventioner för äldre i ordinärt boende – en systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sonja Sparv; [2020]
  Nyckelord :arbetsterapeutiska interventioner; äldre; aktiviteter i det dagliga livet; ADL; hemrehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion: Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att den äldre befolkningen växer snabbt, vilket beräknas leda till ökade krav inom den kommunala hälso- och sjukvården. Äldre personer som får evidensbaserade rehabiliteringsinsatser kan bibehålla förmåga att delta i aktiviteter i det dagliga livet och därmed upprätthålla självständighet, minska hjälpbehov och bo kvar hemma längre. LÄS MER

 5. 5. Effekterna av samspelsträning för barn med ADHD : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Terese Nilsson; Ulrika Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Interventioner; attention deficit hyperactivity disorder; social interaktion; behandlingsresultat.;

  Sammanfattning : Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en varaktig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med symtom som hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetsstörning, eller en kombination av dessa. Bland barn och ungdomar är det en av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna och kan leda till svårigheter med självkontroll, tålamod och sociala interaktioner. LÄS MER