Sökning: "litteraturstudie deduktiv ansats"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden litteraturstudie deduktiv ansats.

 1. 1. Försvarsmakten - önskad endast när den behövs? : En studie om folkförankring och förtroende för Försvarsmakten.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Christian Schöld; Susanne Bäck; [2020]
  Nyckelord :The Swedish Armed Forces; public anchoring; trust; trust changes; conscription; education and communication; Försvarsmakten; folkförankring; förtroende; förtroendeförändring; värnplikt; utbildning och kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: Den svenska Försvarsmakten har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar och omorganisationer beroende på en förändrad hotbild i omvärlden. Vid ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete är det viktigt att ha allmänhetens förtroende med sig. LÄS MER

 2. 2. Gamification som mekanism för realisering av aktivitetssystem : En litteraturstudie om affärsmodeller som aktivitetssystem och gamifications motivationseffekter på aktörerna som ingår i systemet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Lotta Norrena Björnberg; [2020]
  Nyckelord :Business model innovation; BMI; business development; gamification; nudging; change management.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att skapa förståelse hur gamification ur ett teoretiskt perspektiv kan bidra till realisering av aktivitetssystem som i detta arbete likställs definitionen av affärsmodell. Detta genom att gamification bidrar till den transformation som krävs för att aktivitetssystemet ska realiseras. LÄS MER

 3. 3. FAKTORER AV BETYDELSE FÖR DELTAGANDE I AKTIVITETER HOS PERSONER MED DEMENSSJUKDOM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Andersson; [2019-08-12]
  Nyckelord :Occupational therapy; activities of daily living; dementia;

  Sammanfattning : Bakgrund Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv anses alla människor ha ett behov av att delta i aktiviteter som en del i att uppleva hälsa och välmående. Det är ett basalt behov att vara aktiv, att känna sig kompetent i aktivitet och att själv kunna välja sina aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Att uppleva hälsa vid multipel skleros. : En litteraturstudie baserad på patografier.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Madeleine Schmidt; Axel Niklasson; [2019]
  Nyckelord :hälsa; multipel skleros; patografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: MS är en sjukdom som oftast drabbar personer i 20-45års åldern, där symtombilden oftast innebär plötsliga skov som sedan följs av förbättrade eller oförändrade perioder. En viktig del i sjuksköterskans roll med MS patienten är att upprätthålla kontinuitet i vården. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser i samband med sin egenvård vid venösa bensår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Annie Svensson; Beatrice Johansson; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; upplevelser; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår är den vanligaste sårdiagnosen och påverkar livet negativt då personer kan uppleva obehaglig lukt från såret samt smärta vilket kan leda till isolering. Egenvården är en viktig del i behandlingen när det kommer till sårläkningen och den främsta åtgärden är att minska bensvullnad genom att exempelvis använda kompressionsstrumpor och ha benen i högläge. LÄS MER