Sökning: "litteraturstudie depression"

Visar resultat 1 - 5 av 800 uppsatser innehållade orden litteraturstudie depression.

 1. 1. Är bioidentiska hormoner att föredra framför konventionella hormoner vid behandling av klimakteriesymtom? : En litteraturstudie med avseende på risken för bröst- och endometriecancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bioidentiska hormoner; bröstcancer; endometriecancer; endometriehyperplasi; menopaus; progesteron; östrogen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är 50-75% av kvinnorna i Sverige som lider av klimakteriebesvär. Vanligt förekommande är vasomotoriska symtom som värmevallningar, svettningar och hjärtklappning, men även urogenital atrofi, osteoporos, urinträngningar och depression. LÄS MER

 2. 2. The effects of sweeteners on the intestinal microbiota among individuals with eating disorders

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Nellie Nyd; [2022]
  Nyckelord :Microbiota; sweeteners; eating disorders; bulimia nervosa; binge-eating disorder; anorexia nervosa; depression; psychopathology; bacteria; microbes; archaeon;

  Sammanfattning : In today's society, the number of people who fall ill with various eating disorders is growing at a furious pace, the queues for treatment are getting longer at the same time as younger people are affected. In addition, it is a common phenomenon with ineffective treatments, where setbacks and relapses are common. LÄS MER

 3. 3. När träning blir ett beroende : En litteraturstudie om riskfaktorer för träningsberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Häggqvist; Sofia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; utseendekultur; ohälsa; sociala medier; överträning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien var att kartlägga riskfaktorer för utvecklandet av träningsberoende hos motionärer.Metod: En strukturerad litteraturöversikt genomfördes för att sammanställa tidigare forskning och på så sätt skapa en bred överblick över området. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av patienter över 50 med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Khulan Elisabet Bataa; Janit Johanen; [2022]
  Nyckelord :Depression; Patientcentrerad vård; Sjuksköterskors erfarenheter; Äldre patienter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är den vanligaste formen av psykisk ohälsa och ett ökande folkhälsoproblem, i synnerhet bland äldre. Det är en allvarlig sjukdom som påverkar personens mående, tänkande och agerande och kan pågå till den grad att personen överväger suicid. LÄS MER

 5. 5. Lyckligaste tiden i livet? : En litteraturstudie om vilka faktorer som påverkar prognosen vid postpartum depression utifrån mödrarnas och vårdens perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emilia Dunerfeldt; Ninja Svensson; [2022]
  Nyckelord :Postpartum depression; factors; prognosis; nursing; screening; prevalence; meeting; mothers; experience.; Postpartum depression; faktorer; prognos; omvårdnad; screening; förekomst; möten; mammor; upplevelse.;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: Varje år drabbas ca 8–15 % av alla nyblivna mammor i Sverige och ca 17 % av alla ny blivna mammor globalt av förlossningsdepression även kallad postpartumdepression (PPD). Vanligtvis uppkommer PPD under den första månaden efter förlossningen och de vanligaste symtomen är nedstämdhet, brist på intresse, ångest, oro och sömnsvårigheter. LÄS MER