Sökning: "litteraturstudie diabetes typ 1 hypoglykemi barn"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden litteraturstudie diabetes typ 1 hypoglykemi barn.

 1. 1. Tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1 : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nelly Andersson; Siri From; [2018]
  Nyckelord :Tonåringar; diabetes; diabetes typ 1;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som främst drabbar barn och ungdomar. Sjukdomen innebär total insulinbrist och behandling sker främst genom egenvård i form av blodsockerkontroller och administrering av insulin. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars upplevelse att leva med diabetes typ 1 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stina Lindgren; Sebastian Stöckemann; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever ungefär 50,000 personer med sjukdomen. Sjukdomen, som uppstår när bukspottkörtelns insulinproducerande celler förstörs och inte längre kan producera insulin, kräver många förändringar i vardagen relaterat till egenvården bestående av insulininjektioner, kontroller av p-glukos och kostrådgivning. LÄS MER

 3. 3. Att leva med ett barn med diabetes typ 1 - ur ett föräldrarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Setterberg; Rune Ida; [2018]
  Nyckelord :Barn; diabetes mellitus typ 1; erfarenheter; föräldraperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en allvarlig kronisk sjukdom med komplex behandling. Dessa faktorer kan resultera i att barnet söker stöd hos föräldrarna. Diagnosen och dess konsekvenser kan erfaras som livsomvälvande för hela familjen. Syfte: Studien belyste föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes typ 1. LÄS MER

 4. 4. Barns upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ 1 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Evelina Blom; Isabelle Berggren; [2017]
  Nyckelord :children; diabetes mellitus type 1; experience; adolescence; living with;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunsystemet ser betacellerna i bukspottskörteln som främmande och angriper dem. Cellerna kan då inte producera insulin längre, vilket är ett livsviktigt hormon för kroppen. I Sverige insjuknar cirka två barn varje dag i diabetes mellitus typ 1. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet hos barn- och ungdomar med typ-1 diabetes

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Angelica Holmström; [2015]
  Nyckelord :Person-centred care; diabetes type 1; children and adolescents; physical activity; Personcentrerad vård; diabetes typ 1; barn- och ungdomar; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en kronisk metabol sjukdom och det finns två sorter. Typ 1 kallas den som orsakas av bristande insulinproduktion. Nordiska riktlinjerna för barn och ungdomar rekommenderar 60 minuter fysisk aktivitet per dag. LÄS MER