Sökning: "litteraturstudie diabetes typ 1 hypoglykemi barn"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden litteraturstudie diabetes typ 1 hypoglykemi barn.

 1. 1. Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes typ 1 : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindgren; Olivia Hedin; [2020]
  Nyckelord :Children; Experiences; Parents; Type 1 diabetes; Barn; Diabetes typ 1; Erfarenheter; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig sjukdom innebär en förändrad vardag på många sätt. Det behövs resurser för att hantera och acceptera sjukdomen för att uppnå en överkomlig vardag. Diabetes typ 1 är en av de snabbast växande kroniska sjukdomarna i världen och det finns cirka 1,1 miljoner barn med sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1 : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nelly Andersson; Siri From; [2018]
  Nyckelord :Tonåringar; diabetes; diabetes typ 1;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som främst drabbar barn och ungdomar. Sjukdomen innebär total insulinbrist och behandling sker främst genom egenvård i form av blodsockerkontroller och administrering av insulin. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars upplevelse att leva med diabetes typ 1 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stina Lindgren; Sebastian Stöckemann; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever ungefär 50,000 personer med sjukdomen. Sjukdomen, som uppstår när bukspottkörtelns insulinproducerande celler förstörs och inte längre kan producera insulin, kräver många förändringar i vardagen relaterat till egenvården bestående av insulininjektioner, kontroller av p-glukos och kostrådgivning. LÄS MER

 4. 4. Att leva med ett barn med diabetes typ 1 - ur ett föräldrarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Setterberg; Rune Ida; [2018]
  Nyckelord :Barn; diabetes mellitus typ 1; erfarenheter; föräldraperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en allvarlig kronisk sjukdom med komplex behandling. Dessa faktorer kan resultera i att barnet söker stöd hos föräldrarna. Diagnosen och dess konsekvenser kan erfaras som livsomvälvande för hela familjen. Syfte: Studien belyste föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes typ 1. LÄS MER

 5. 5. Barns upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ 1 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Evelina Blom; Isabelle Berggren; [2017]
  Nyckelord :children; diabetes mellitus type 1; experience; adolescence; living with;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunsystemet ser betacellerna i bukspottskörteln som främmande och angriper dem. Cellerna kan då inte producera insulin längre, vilket är ett livsviktigt hormon för kroppen. I Sverige insjuknar cirka två barn varje dag i diabetes mellitus typ 1. LÄS MER