Sökning: "litteraturstudie distriktssköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden litteraturstudie distriktssköterska.

 1. 1. Distriktssköterskans omvårdnadsarbete vidspelberoende : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anna Vähäkari; Liv-Marie Tinggård; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; levnadsvanor; omvårdnadsåtgärder; spelberoende.;

  Sammanfattning : Introduktion: Drygt fyra procent av personer i åldrarna 16–84 år har någon form avspelproblem. Personer med spelberoende känner ofta skuld och skam över sitt beroende. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans hälsopreventiva åtgärderför barn och ungdomar med övervikt- En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amina Normark; Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :District nurse; children; overweight; health preventive; Distriktssköterska; barn; övervikt; hälsoförebyggande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskans arbetsområde syftar till att förebygga och främja hälsa. Henkan verka inom flera olika områden som primärvård, hemsjukvård och elevhälsovård. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans möjligheter och begränsningar att arbeta hälsofrämjande i primärvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emma Ekstedt; Johanna Lundström; [2020]
  Nyckelord :Distriktssköterska; Sjuksköterska; Hälsofrämjande; Primärvård; Livsstilsrådgivning;

  Sammanfattning : Introduktion: Som distriktssköterska ska man främja och arbeta för en jämlik hälsa. I primärvården har distriktssköterskan många arbetsuppgifter och det gäller att finna balans mellan hälsofrämjande och medicinska uppgifter. LÄS MER

 4. 4. Råd och stöd om amning till nyblivna mammor : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Josefine Gunnestrand; Linn Vedin; [2020]
  Nyckelord :Breast feeding; community health nursing; primary health care; support; advice; Amning; distriktssköterska; primärvård; stöd; råd;

  Sammanfattning : Introduktion: Attityder och kunskap om amning och dess effekter har med tiden förändrats på grund av forskning och utvecklingen av amningsalternativ. I distriktssköterskans arbete ingår amning vilket innebär att en god kunskapsnivå ska upprätthållas efter lagar och förordningar. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenhet av att möta familjer där misstanke finns om att barn far illa : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ida Funseth; Sara Jusledh; [2019]
  Nyckelord :Abuse; Children; District nurse; Families; Literature review; Maltreatment; Barn; Distriktssköterska; Familjer; Litteraturstudie; Misshandel; Övergrepp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som far illa, delades in i fyra olika kategorier. Fysiska-, psykiska- och sexuella övergrepp samt försummelse. Föräldrarna var ansvariga för att säkerställa barnets utveckling och trygghet, om detta inte gjordes skulle staten tillhandahålla skydd. Det var viktigt att vårdpersonal lärde känna tidiga tecken. LÄS MER