Sökning: "litteraturstudie distriktssköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden litteraturstudie distriktssköterska.

 1. 1. Distriktssköterskans upplevelse av sin yrkesroll på vårdcentral

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Ulrika Adolfsson; Madeleine Frykholm; [2019]
  Nyckelord :district nurse; primary care; nursing; professional role; distriktssköterska; vårdcentral; omvårdnad; yrkesroll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskor arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, som styrs av flera lagar däribland Hälso- och sjukvårdslagen. Vård- och omsorgsarbete syftar till att tillfredsställa såväl individuella som grundläggande mänskliga behov, oavsett kulturell och etnisk tillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Stöd till anhörigvårdare vid vård i livets slut : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Westergren; Thererse Levander; [2018]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; distriktssköterska; palliativ vård; stöd; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Att vårda sin närstående i livets slut i hemmet kan av anhörigvårdare upplevas både psykiskt, emotionellt och fysiskt ansträngande. Det har även visat sig att distriktsköterskan upplever det svårt att tillgodose det stöd anhörigvårdarna anser sig vara i behov av. LÄS MER

 3. 3. Vaccination mot mässling och tuberkulos hos nyanlända : En utmaning för hälso- och sjukvården i Europa

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Lina Påhlsson; Halalah Mohammady; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända; vaccination; distriktssköterska; folkhälsa; smittskydd;

  Sammanfattning : Introduktion: Ökad rörlighet mellan länder genom exempelvis resor och migration utgör en risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige mycket bra. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande arbete med patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad ohälsa : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Agneta Liljenberg; [2018]
  Nyckelord :Patient; primary health care; stress; stress management; stress reduction; Hälsofrämjande; patient; primärvård; stress; stresshantering; stressreducering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa ses idag som ett folkhälsoproblem. Många patienter söker sig i första hand till distriktssköterskor i primärvården för dessa hälsoproblem. Syfte: Att belysa de faktorer av betydelse i det hälsofrämjande arbetet för patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Vad påverkar äldre i deras val om att motta eller avböja influensavaccination? : - En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Gunnarsson; Angelica Larsson; [2018]
  Nyckelord :District nurse; elderly; Health Promotion Model; influenza; vaccination; Distriktssköterska; Health Promotion Model; influensa; vaccination; äldre;

  Sammanfattning : Influensa är en vanligt förekommande sjukdom i hela världen. Äldre över 65 år är en riskgrupp där det föreligger ökad risk för komplikationer, sjuklighet och dödlighet till följd av insjuknande i influensa. Forskning visar att det mest effektiva sättet att skydda sig mot sjukdomen är genom vaccination. LÄS MER