Sökning: "litteraturstudie engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden litteraturstudie engelska.

 1. 1. Effect of physical training on hemoglobin-A1c in patients with type 2-diabetes : A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Markus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; fysisk träning; hemoglobin-A1c; kondition; styrketräning; typ 2-diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemoblobin-A1c är ett mått på blodsockrets medelvärde efter mellan 60-90 dagar och är en grundläggande indikator på blodsockerkontrollen hos patienter med typ 2-diabetes. Kondition- och styrketräning har visat sig kunna påverka hemoglobin-A1c och används därför som en av flera behandlingsformer hos patienter med typ-2 diabetes. LÄS MER

 2. 2. Bildstöd : En litteraturstudie om hur bilder stöttar eller hämmar läsförståelse i andraspråket engelska.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexander Alfredsson; Alexandra Lindqwist Hajgato; [2020]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; Bildstöd; Engelska; Läsförståelse;

  Sammanfattning : I skolorna används inte bildstöd i den mån som den engelska lärarutbildningen och Spsm poängterar att det behövs. Bildstöd är ett hjälpmedel elever i svårigheter behöver och andra elever kan nyttja. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar fysisk aktivitet resultaten vid en elektroneurografisk undersökning: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Biomedicinsk plattform

  Författare :Louise Andersson; [2020]
  Nyckelord :nervledningshastighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elektroneurografiska undersökningar utförs av biomedicinska analytiker. Undersökningen använder elektricitet för att undersöka perifera nerver vid misstanke om sjukdom. Forskningen inom området är begränsad, det finns studier som indikerar att fysisk aktivitet kan påverka resultaten vid elektroneurografi. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar engelska svordomar det svenska språket?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Ehnfors; [2020]
  Nyckelord :Svordomar; Lånord; Ordlån;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie undersöks engelska svordomars påverkan på det svenska språket. Syftet med undersökningen är att jämföra svordomar på svenska med svordomar på engelska. Detta görs genom att undersöka vilka ord som lånats in i svenskan från engelskan. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenhet av att närstående närvarar vid återupplivningsförsök inom slutenvården : en allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Malou Kastman; Kajsa Lundin; [2020]
  Nyckelord :Hjärtstopp; återupplivningsförsök; upplevelse; sjuksköterska; närstående;

  Sammanfattning : Bakgrund: När hjärtat plötsligt stannar upphör all cirkulation av syresatt blod till kroppens organ och celler vilket innebär att inom endast ett par minuter uppstår funktionssvikt och patienten förlorar medvetandet. För att patienten ska ha en chans att överleva samt bibehålla intakt hjärnfunktion krävs det att hjärtrytmen återställs fortast möjligt, senast inom ett par minuter. LÄS MER