Sökning: "litteraturstudie forskningsmetodik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden litteraturstudie forskningsmetodik.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Petra Söderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKTSöderholm, P. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Examensarbete i (omvårdnad) 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för (vårdvetenskap), 2019. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av delaktighet vid cancervård - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Tove Bang; Amelie Malmgren; [2020]
  Nyckelord :cancer care; next of kin; participation; perception; perspective;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer drabbar årligen mer än 50 000 familjer och när en person insjuknar drabbas alla runtomkring. Cancervård är en stor del av svensk sjukvård och har flera aktörer som patienter, närstående och sjukvårdspersonal. LÄS MER

 3. 3. Cancerrelaterad smärta - de globala skillnader

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Elena Mikaela Söderberg; Camilla Ritter; [2020]
  Nyckelord :Cancer pain; cancer-related pain relief; factors; global inequalities; pain management; Cancersmärta; cancerrelaterad smärtlindring; faktorer; globala ojämlikheter; hinder; smärthantering;

  Sammanfattning : Background: Pain related to cancer is the biggest problem for patients with this diagnosis. Every year, many suffering cancer patients die without adequate pain relief. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskornas uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbetet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hanna Karlsson Lindén; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ; Samarbete; Sjuksköterska; Teamarbete; Uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen har tydliga riktlinjer att följa, vilka utgörs av ett påtagligt ansvar i omvårdnaden av patienter samt krav på att uppfylla en roll som ledare i arbetsteam. Trots riktlinjer och krav uppfattar många sjuksköterskor att de saknar förutsättningar för att klara av att axla rollen som en adekvat och fullgod ledare. LÄS MER

 5. 5. Könsstympade kvinnors upplevelser av mötet med vården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Melinda Norburg; Zetterquist Tove; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen av kvinnor och flickor med könsstympning i världen är uppskattningsvis 200 miljoner. Med kvinnlig könsstympning menas ingrepp där mer eller mindre delar av det kvinnliga könsorganet avlägsnas eller på annat sätt skadas utan medicinsk anledning. LÄS MER