Sökning: "litteraturstudie idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden litteraturstudie idrott.

 1. 1. Lust att lära i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dastan Rashid; Timmy Nilsson; [2019]
  Nyckelord :amotivation; Lärarens roll; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att få en djupare kunskap kring vilka faktorer som motiverar elever i gymnasieskolan. Vi har även valt att ta reda på hur läraren kan motivera eleverna i gymnasieskolan inom ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier sätter standarden för kropp och hälsa : En systematisk litteraturstudie om ungdomars engagemang i hälsorelaterat material på sociala medier och dess betydelse för lärare i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Sandstedt; Nawab Abidi; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; fitnesskultur; kropp; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Hur en människas yttre bör se ut styrs av rådande normer i samhället vilket skapar ideal som människor eftersträvar. Att vara hälsosam och ha ett attraktivt utseende är av vikt för ungdomar (Frisén & Hwang, 2017). Sökandet efter hälsa i relation till kropp och livsstil blir således väsentligt för dem. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar fysisk aktivitet skolprestationer? : En systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Verhaalen; Lukas Pousette; [2019]
  Nyckelord :”Fysisk aktivitet”; ”Skolprestationer” och ”Idrott och hälsa”;

  Sammanfattning : Skolor runt om i världen väljer att skära ner på idrottsundervisningen för att införa mer undervisning i akademiska1 ämnen, som matematik och engelska. Konsekvenserna av att skära ner idrottsundervisningen kan leda till att barn och unga blir mer stillasittande och riskerna för ökad stress, ökad risk för dödliga sjukdomar samt minskad muskelstyrka ökar. LÄS MER

 4. 4. Kampkonst i skolan : En systematisk litteraturstudie om vilket lärandeinnehåll och vilka hälsoaspekter som kampkonst kan innefatta för idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johannes Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Kampkonst; pedagogik; lärandeinnehåll; lärandeprocesser; hälsa;

  Sammanfattning : Intresset för kampkonst influerade aktiviteter har ökat hos svenska skolungdomar. Dock visar forskning att en stor andel lärare i ämnet idrott & hälsa saknar kunskap om kampkonst, vilket har medfört att få känner sig bekväma att undervisa om det. LÄS MER

 5. 5. Fostran i förändring från 1962 till 2011 : Ling gymnastikens roll i läroplanerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Julia Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Ling gymnastiken; läroplan; Medborgarfostran; Grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera läroplanerna i ämnet idrott och hälsa utifrån perioderna 1962,-69, -80, -94 och 2011 för att se om det skedde några förändringar. Dessa förändringar kommer vidare att kopplas med Ling gymnastiken för att se om det finns någon anknytning. LÄS MER