Sökning: "litteraturstudie ledarskap och organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden litteraturstudie ledarskap och organisation.

 1. 1. Hur företag kan attrahera kompetent arbetskraft genom employer branding : En fallstudie på ett svenskt energibolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lina Hedman; Malin Josefsson; [2019]
  Nyckelord :employer branding; brand ambassadors; employee brand-building behaviour; staff word-of-mouth;

  Sammanfattning : Syfte – Denna rapport syftar till att undersöka hur företag kan arbeta med employer branding för att främja skapandet av engagerade medarbetare som genom positiv staff word-of-mouth (SWOM) är villiga att sprida information om företaget som arbetsgivare samt dela med sig av sina erfarenheter till potentiella medarbetare. Metod – En litteraturstudie utfördes för att undersöka vad som redan studerats inom ämnet som därefter sammanställdes i ett teoretiskt ramverk. LÄS MER

 2. 2. Trivs du på jobbet? : Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande och om detta påverkar omvårdnaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Ahlin; Lena Kullander Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :svensk sjuksköterska; sjuksköterska; sjuksköterskor; arbetsfaktorer; arbetsbelastning; arbetstillfredsställelse; välmående;

  Sammanfattning : Att trivas på jobbet är en central och viktig fråga. Det finns många faktorer i arbetsmiljön som påverkar trivseln. Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande, påverkar i sin tur omvårdnaden av patienten. I svensk sjukvård är det brist på sjuksköterskor, detta av olika anledningar. LÄS MER

 3. 3. The Role of the Manager in an Agile Organization : A Case Study at Scania AB

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Andy Hanna; Ninos Bethzazi; [2018]
  Nyckelord :Agile manager; Agile leadership; Manager role; Managerial work activities; Managerial challenges; Agile methods; Agil chef; Agilt ledarskap; Chefsrollen; Chefens arbetsuppgifter; Chefsutmaningar; Agila metoder;

  Sammanfattning : As the world of business changes at a pace higher than ever before, there is an increased need for organizations to rapidly adapt and respond to these internal and external changes, whether they are technological, political, social or environmental. In management, agility is a term frequently used today in response to this new business environment, which often includes the use of agile methodologies for product development. LÄS MER

 4. 4. Ordförrådsinterventioner för elever med språkstörning i högstadieåldern – en systematisk litteratur studie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Paula Wiktorell; [2018]
  Nyckelord :högstadiet; intervention ordförråd; språkstörning; 13-16 år;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wiktorell, Paula (2018). Ordförrådsinterventioner för elever med språkstörning i högstadieåldern – en systematisk litteraturstudie. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljön i hemsjukvården : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Elin Flaten Härnvall; Evelina Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Hemsjukvård; sjuksköterskor; arbetsmiljö; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Att vårda patienter i hemmet kan innebära utmaningar då det är svårare att anpassa arbetsmiljön. Detta har stor betydelse för hälso- och sjukvården då arbetsmiljön påverkar både sjuksköterskors hälsa, omvårdnadsarbetet, patienters upplevelse av vården och patientsäkerheten. LÄS MER