Sökning: "litteraturstudie malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 1834 uppsatser innehållade orden litteraturstudie malmö.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta kvinnor utsatta för våld i nära relationer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Desirée Karlsson; Linn Runström; [2023]
  Nyckelord :Experience; meet; nurse; nursing care; woman.; Bemöta; kvinna; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort problem i dagens samhälle. Konsekvenserna vid fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i nära relation kan uppkomma som fysiska och psykiska symtom. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av kontakten med vården vid insjuknande i hjärtinfarkt med atypiska symtom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Cindy Hultman; Marysia Klim; [2023]
  Nyckelord :Experience; Myocardial infarction; Nursing; Symptoms; Women; Hjärtinfarkt; Kvinnor; Omvårdnad; Symtom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är idag den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och globalt. Kvinnor är överrepresenterade i att uppvisa atypiska symtom vid insjuknandet. Anatomin och patofysiologin skiljer sig mellan könen, trots det är beslutsgränsen vid diagnostik densamma. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av smärtlindring vid cancerrelaterad smärta : En litteraturstudie från patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Lovisa Aldén; Moa Wiborg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med obesitas : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Samuel Rebrina; Adelina Blakaj; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Nurses; Obesity; Personal Treatment; Bemötande; Obesitas; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obesitas är en av vår tids största epidemier och klassas som ett av de största folkhälsoproblemen i världen där en tredjedel av befolkningen är drabbad. Obesitas klassas som en kronisk sjukdom och är en av Sveriges främsta orsaker till en förtida död. LÄS MER

 5. 5. Befintliga lekplatsers utveckling : hur hållbarhets- och lekvärdesaspekter kan förhöjas ur ett förvaltningsperspektiv

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Held; [2023]
  Nyckelord :lekplats; förvaltning; lekvärde; hållbarhet;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har barns tillgång till platser i staden som de kan upptäcka och göra till sina minskat drastiskt. Platser planerade av vuxna för barn, så som till exempel lekplatser, har därför blivit viktigare för barns utomhuslek. LÄS MER