Sökning: "litteraturstudie matematik matematikdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden litteraturstudie matematik matematikdidaktik.

 1. 1. Elevers utmaningar vid problemlösning utifrån Polyas lösningsstrategier : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Strid Ellinor; [2023]
  Nyckelord :matematikdidaktik; problemlösning; Polya; utmaningar;

  Sammanfattning : Det finns ett stort behov i Sverige att satsa på matematik i skolan, det visar både PISA och TIMSS-undersökningar. Nationella proven visar även att många elever presterar sämre på uppgifter som bearbetar problemlösningsförmågan. LÄS MER

 2. 2. Lärares roll i utforskande samtal : En litteraturstudie om utforskande helklassamtal i matematik i årskurs 4–6

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Kevin Söderqvist; Fanny Landgren; [2022]
  Nyckelord :Lärares roll; utforskande helklassamtal; matematik; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete handlar om kritiska aspekter för matematiska utforskande samtal i helklass kopplade till vad som kännetecknar lärares roll i aktiviteten. Ämnet anses viktigt att undersöka eftersom granskningar i grundskolans årskurs 4–6 visar att matematikundervisningen inte är tillräckligt varierad och att det matematiska samtalet får för lite utrymme i förhållande till tyst enskilt arbete. LÄS MER

 3. 3. Framgångsrik undervisning i matematik åk 1–3 : En jämförande studie av tre undervisningsmodeller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :annika samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Singapore model; Montessori model; Montessori; traditional model; mathematics didactics; teaching model; successful education; mathematics for primary school; En framgångsrik undervisning; matematik åk 1-3; Singaporemodellen; Montessorimodellen; Montessori; traditionell undervisning; matematikdidaktik; undervisningsmodell;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från en tes om framgångsrik undervisning som baseras på Hatties m.fl. (2017) och Grevholms (2012) forskning. Uppsatsen är en jämförande studie som utgår från tre undervisningsmodeller i matematik, traditionell undervisningsmodell, montessorimodellen och singaporemodellen. LÄS MER

 4. 4. Att skapa kreativitet i matematikundervisningen : Hur kan lärare utnyttja modellering och programmering för att främja elevernas matematiska kreativitet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Oskar Segerlund; [2022]
  Nyckelord :Matematik; Matematisk kreativitet; Modellering; Modelleringsprocessen; Programmering;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie svarar i huvudsak på två frågor: vilka designprinciper finns för att skapa aktiviteter inom modellerings- och programmeringsområdet i matematiken, och tyder dessa designprinciper på att aktiviteterna kan utveckla elevers förmåga att föra kreativa matematiska resonemang. Studien använder vedertagna definitioner för kreativitet kombinerat med specifika definitioner av begreppet inom matematikdidaktik. LÄS MER

 5. 5. Vägen till framgång : En systematisk litteraturstudie om den framgångsrika problemlösningsprocessen i matematik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nellie Bäckström; Bexell Christina; [2020]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; problemlösningsprocess; problemlösnings strategier;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie i matematikdidaktik. Arbetet inriktar sig på grundskolans lägre årskurser. Utgångspunkten för den systematiska litteraturstudien är att analysera framgångsfaktorer i lösningen av matematiska problem. LÄS MER