Sökning: "litteraturstudie med innehållsanalys av graneheim och lundman"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden litteraturstudie med innehållsanalys av graneheim och lundman.

 1. 1. Förmaksflimmer är alltid närvarande. En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med förmaksflimmer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Dahlén; Maria Nykvist; [2021-04-23]
  Nyckelord :Förmaksflimmer; patienters upplevelser; påverkan på dagligt liv; stöd; delaktighet; utbildningsbehov;

  Sammanfattning : Background: Worldwide atrial fibrillation is the most common arrhytmia in adults, the prevalence increases with increasing age. Atrial fibrillation can cause a wide range of symptoms, experienced as anything from mild to severe. Atrial fibrillation is a chronic disease which is non-fatal, but causes a significant burden for some patients. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans omvårdnadsarbete vidspelberoende : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anna Vähäkari; Liv-Marie Tinggård; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; levnadsvanor; omvårdnadsåtgärder; spelberoende.;

  Sammanfattning : Introduktion: Drygt fyra procent av personer i åldrarna 16–84 år har någon form avspelproblem. Personer med spelberoende känner ofta skuld och skam över sitt beroende. LÄS MER

 3. 3. Ett fallerande livspussel : Upplevelser av att leva med utmattningssyndrom - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Evelina Gustafsson; Matilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterade sjukskrivningar är ett ökande samhällsproblem och år 2005 antog Socialstyrelsen utmattningssyndrom som en medicinsk diagnos. Det saknas evidensbaserad kunskap inom området för att framgångsrikt behandla och vidareutveckla hälso-och sjukvårdens kunnande. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskorna och kampen mot COVID-19 : Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser under COVID-19 pandemin

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Libin Aden; Vidhata Dhokia; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; intensivvårdssjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I december 2019 upptäcktes ett virus i Wuhan, Kina. Mars år 2020 deklarerade WHO Coronavirus disease som en pandemi. Viruset orsakade ARDS och patienterna var i behov av mekanisk ventilation. Intensivvårdens kapacitet överskreds och verksamheten omstrukturerades för att bemöta det ökade patientflödet. LÄS MER

 5. 5. Vägen till ett nytt normalt : Personers upplevelser av att få en cancerdiagnos

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Berg; Hanna Elmgren; [2021]
  Nyckelord :adaption; cancer; krisreaktion; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 60 000 personer av cancer. En cancerdiagnos skapar oro och rädsla. En traumatisk kris kan uppstå i samband med en svår sjukdom, såsom cancer. När personer drabbas av ohälsa och lidande behöver personerna förstå och anpassa sig till den förändrade situationen, vilket beskrivs i Roys adaptionsmodell. LÄS MER