Sökning: "litteraturstudie sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden litteraturstudie sociologi.

 1. 1. AKTIVITETSBASERADE KONTORSMILJÖERS INVERKAN PÅ KOMMUNIKATIVA ASPEKTER - En litteraturstudie med ett systematiskt förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Marcus Olsson; [2020-08-26]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat kontor; interaktioner; kommunikation; kontorsdesign; produktivitet; samarbete;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att identifiera betydelsen av enhetschefers tidsanvändning ochupplevda tidskonflikter inom äldreomsorgen och dess påverkan på möjlighetertill att bedriva ett säkert och tillfredsställande arbetsmiljöarbete.Teori: Jobb-Krav- resursmodellen har tillämpats för att analysera balansen mellankrav och resurser i enhetschefers arbete. LÄS MER

 2. 2. Att använda marxism? Marx i den introducerande sociologilitteraturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Simon Frohlund; [2019]
  Nyckelord :Marx; Marxism; Sociologi; Kurslitteratur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien granskar de kontrasterande bilder av Karl Marx teorier och marxismen som ges av sociologiutbildningar på svenska universitet. Genom intervjuer med undervisande sociologer och en litteraturstudie över den vanligaste introduktionslitteraturen visar jag några centrala skiljelinjer inom sociologin. LÄS MER

 3. 3. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett internationellt perspektiv : processer och olika förklaringsmodeller

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Vendela Gullberg; [2019]
  Nyckelord :feminisering; veterinäryrket; veterinärmedicin; sociologi; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har veterinäryrket på många platser genomgått en stor förändring i könsfördelning. Från att ha varit ett tydligt mansdominerat område har det skett en helomvändning, till dagens läge där ett stort antal länder rapporterar om kvinnor i majoritet på både veterinärutbildningar och i arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. “Varför gråter ni?” : En sociologisk analys av tjejers psykosociala välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sara Solfeldt; Emy Matsson; [2018]
  Nyckelord :tjejer; flickor; unga; gymnasiet; psykisk; hälsa; social; genus; makt; sociologi; struktur; grupp; individ; litteraturstudie;

  Sammanfattning : This narrative literature review aims to present a general picture of the increasing mental ill- health related to stress among young women, connected to the development of society. The analysis is performed by examining scientific articles using gender theory and sociology as a theoretical background. LÄS MER

 5. 5. Finlandssvenskar i jämförelse; Bakgrundsfaktorer till skillnaderna i mord- och dråpsstatistiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johanna Alexandra Axerud; [2017]
  Nyckelord :Finland; Swedish speaking minority; finlandssvenskar; socialt kapital; alkoholvanor; historia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund; Enligt brottsstatistiken i Finland begår finlandssvenskar färre brottshandlingar. Till exempel begår mindre andel finlandssvenskar brott mot liv än vad finnar gör. LÄS MER