Sökning: "litteraturstudie utmattningssyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden litteraturstudie utmattningssyndrom.

 1. 1. UTMATTNINGSSYNDROM BLAND SJUKSKÖTERSKOR En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Aiah Abbas; Annie Sharif; [2023-06-26]
  Nyckelord :Känsla av sammanhang; Patientsäkerhet och Patienttillfredsställelse; Riskfaktorer; Sjuksköterska; Utmattningssyndrom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett krävande yrke, både mentalt och fysiskt. Sjuksköterskor tenderar att löpa en risk att utveckla utmattningssyndrom till följd av långvarig arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 2. 2. Utmattningssyndrom i Sverige och Japan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Olivia Lewin; [2023]
  Nyckelord :stress; utmattningssyndrom; karoshi; overwork; burnout; Social Sciences;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie som analyserar diskursen av utmattningssyndrom i Sverige och Japan. Studien ägnar sig åt att besvara varför definitionen skiljer sig i dessa länder, om de ens skiljer sig åt och hur diskursen ser ut i dessa två länder. LÄS MER

 3. 3. En vilande Törnrosa : Alnarps rehabiliteringsträdgårds ändrade användning och mening

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Charlotta Widebeck; [2023]
  Nyckelord :Alnarps rehabiliteringsträdgård; Alnarpsmetoden; dwelling; evidensbaserad design; hälsoträdgård; plats och mening; rehabiliteringsprogram; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Alnarps rehabiliteringsträdgård ligger på Sveriges lantbruksuniversitets campus och är två hektar. Den är utformad specifikt för rehabilitering av personer med stressrelaterade sjukdomar utifrån en särskild modell som grundas i forskning från SLU. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska åtgärders effekt för personer med stressrelaterad ohälsa eller utmattning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Christina Rokkan; Josefine Sternoff; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; rehabilitering; stress-relaterad ohälsa; utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En kraftig ökning av sjukskrivningar orsakade av stressrelaterade sjukdomar som utmattningssyndrom ses i Sverige under de senaste tio åren. Stressrelaterad ohälsa och utmattning kan leda till nedsatt aktivitetsförmåga, sjukskrivning och svårigheter med sociala aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans mående och dess inverkan på patientsäkerheten : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Lönngren; Jenny Johansson Solvemyr; [2023]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Sjuksköterskans; Stress; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har ansvar för och leder omvårdnadsarbetet självständigt, i team och i partnerskap med patient och närstående. Ett arbete som kräver stor kompetens med ett ansvar som lyder under flera lagar, däribland patientsäkerhetlagen. För en sjuksköterska är arbetsstress vanlig förekommande. LÄS MER