Sökning: "litteratursyn"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet litteratursyn.

 1. 1. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

  Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER

 2. 2. Vem är kritiker i dag? : En jämförande studie av litteraturrecensioner i dagspress och på internet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Amanda Norgren; Ebba Larsson; [2018]
  Nyckelord :literary criticism; amatörer; bokbloggar; Goodreads; kulturjournalistik; litteraturkritik; professionell; recension; sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur amatörkritik på internet och sociala medier skiljer sig från kritik i traditionella medier av professionella kritiker. I vår undersökning har vi specifikt fokuserat på litteraturkritik. LÄS MER

 3. 3. Monster i klassrummet : Fantasy och skräck i gymnasiets litteraturundervisning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Alexzandra Andersson; Claudia Segrell; [2018]
  Nyckelord :Fantasy; skräck; populärlitteratur; läsvärld; litteraturundervisning; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Lärare har svårt att välja och motivera sina val av litteratur i svenskundervisningen. Frågan är om de ska använda sig av endast kanonlitteratur, eller även populärlitteratur som skräck och fantasy. LÄS MER

 4. 4. Några lärares motiveringar av det skönlitterära utbudet på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jessica Johansson; [2015]
  Nyckelord :ekonomi; individanpassning; kanon; klassiker; litteraturdidaktik; litteratursyn; litteraturundervisning; skönlitteratur; ämneskonception;

  Sammanfattning : Skönlitteraturen har en stor roll i svenskundervisningen. Vilka titlar eleverna läser i sin utbildning kan påverkas av skolans skönlitterära utbud. LÄS MER

 5. 5. Litteratursyn i grundskolans tidiga år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Fanny Ravanis; [2015]
  Nyckelord :litteratursyn; litteraturundervisning; läsundervisning; skönlitteratur; skönlitteraturläsning; styrdokument;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur skönlitteraturläsning kan legitimeras i grundskolans tidiga år. Litteraturgenomgången fokuserar på forskning kring vilken nytta som skönlitteraturläsning kan tillskrivas i ett bredare perspektiv samt hur litteraturundervisning i skolan kan bedrivas. LÄS MER