Sökning: "litteraturundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade ordet litteraturundervisning.

 1. 1. ATT VÄLJA SKÖNLITTERATUR I SKOLAN : En studie om lärares och elevers val

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kristin Höög; Pernilla Lundberg; [2021]
  Nyckelord :litteraturundervisning; läsintresse; litterär kanon; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur skönlitteraturen eleverna läser i skolan väljs ut, om det är läraren som väljer eller om det är eleven själv som får välja och hur dessa val påverkar elevernas läsintresse. Vi har också valt att undersöka om det fanns skillnader mellan kön och inställningen till skönlitterär läsning. LÄS MER

 2. 2. Litteratur för språkutveckling hos andraspråkselever : En undersökning hur skönlitteratur används i undervisningen i svenska som andraspråk för elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emilia Rodin; Emelie Wallin; [2021]
  Nyckelord :Litteraturundervisning; språkutveckling; svenska som andraspråk; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilken skönlitteratur som används i ämnet svenska som andraspråk, hur den skulle kunna utveckla elevernas språk samt hur litteraturen kan motivera och engagera eleverna i språket. Empirin har samlats in genom semistruktuerade intervjuer med svenska som andraspråkslärare. LÄS MER

 3. 3. Identitet, sexualitet och skönlitteratur : En studie av svenskämnets litteraturundervisning som didaktisk potential för gymnasieelevers identitetsskapande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University

  Författare :Moa Öberg; [2021]
  Nyckelord :sexualitet; litteraturundervisning; didaktisk potential; critical literacy;

  Sammanfattning : Det framgår i Svenskämnets syfte för gymnasieskolan att svenskämnet kärna ska vara språk och litteratur. Vidare framskrivs det Svenskämnets centrala innehåll för gymnasieskolan att elever ska utveckla förmågan att använda skönlitteratur som en källa till självinsikt och förståelse för andra människor. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieungdomars attityd till skönlitteratur : En studie om gymnasieelevers attityder kring skönlitteratur samt deras läsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emilia Rodin; [2021]
  Nyckelord :Svenskämnet; litteraturundervisning; gymnasielever; attityd; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers attityder gällande skönlitteratur i och utanför skolan utifrån gymnasieelevers perspektiv. Empirin har samlats in genom en enkät som 98 elever från fem olika klasser har svarat på. LÄS MER

 5. 5. 「Jag kan」 inget säga : Koe no katachi som värdegrundsförstärkare och dess didaktiska potential

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Artur Artborg; [2021]
  Nyckelord :Didaktisk potential; Litterär kompetens; Värdegrund; Svenskämnet; Gymnasieundervisning; Litteraturundervisning; Mobbning; Diskriminering; Manga; Anime; A Silent Voice;

  Sammanfattning : Författare, forskare och lärare har länge lyft fram skönlitteraturs förmåga att låta läsare förstå sina egna liv och erfara andras till en grad utan motsvarighet bland pedagogiska och didaktiska redskap. Vad gäller verk som simultant kan imponera med litterär kvalité och värdegrundsfrämjande potential kan få konkurrera med Oima Yoshitokis manga Koe no katachi (sv. LÄS MER