Sökning: "litteraturvetenskap A"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap A.

 1. 1. När utlandsadopterade författare skriver om sig själva: om berättarposition och framställning i självbiografier : When transnationally adopted authors write about themselves: considering narrator position and self-construction in autobiographies

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Sundelin; [2021]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; självbiografier; adoption; adoptionsmemoarer; berättarposition; framställning; självkonstruktion; Trotzig; Tjønn; Hübinette; Butler; Riceour; Vulovic;

  Sammanfattning : This essay explores the life writing of two transnationally adopted authors of Scandinavian nationality. Both are adopted from Korea and the essay aims to analyse how they make use of self construction, or how they stage themselves as subjects in their autobiographies. LÄS MER

 2. 2. Omvänd remediering – Från FPS till traditionell litteratur : En adaptionsstudie av Bioshocks gen(us)modifierade berättelsevärld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hampus Hollström; [2021]
  Nyckelord :adaptation; remediation; transmediality; gender theory; videogame; novel; adaption; remediering; transmedialitet; genusteori; tv-spel; roman;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgör en jämförande studie primärt inom fältet för traditionell litteraturvetenskap, adaption, remediering och transmedialitet, med ett innehållsligt genusperspektiv. Det undersökta materialet utgörs av två verk, tv-spelet Bioshock samt romanen som är baserad på spelet och är en prequel till det, Bioshock: Rapture. LÄS MER

 3. 3. The Dark Side of the American Dream — A Reading of Joyce Carol Oates's Novel My Life as a Rat as Working-Class Literature

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lisa Timmermand; [2021]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skenet Bedrar : En ekokritisk studie av förvandlingstematiken i Skönheten och Odjuret och Nötknäpparen och Råttkungen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Louise Tiger; [2020]
  Nyckelord :Beauty and the Beast; Nutcracker and the Mouse King; Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve; E. T. A. Hoffmann; ecocriticism; animal studies; fairy tales; magic; transformation; Skönheten och Odjuret; Nötknäpparen och Råttkungen; ekokritik; magi; förvandling; sagor; litterära djurstudier;

  Sammanfattning : The following essay investigates the artificial magic environment in two fairy tales with similar tropes and themes, to find out if the magic is necessary for the growth of the characters. The ecocritical movement constitutes the essay’s theoretical background in order to shine a light on the physical nature that has been slightly neglected when it comes to discerning the inner nature of the heroines in these stories. LÄS MER

 5. 5. SATIREN OCH SAMTIDEN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Rebecca Pourhassani; [2020]
  Nyckelord :satir; svensk satir; svensk lyrik; samtida svensk lyrik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay investigates the current and possible usage of satire as a literary term with a focus on contemporary, Swedish poetry. The essay also begin to explore the relationship between the concept of satire and the time where it intend to have its effect... LÄS MER