Sökning: "litteraturvetenskap A"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap A.

 1. 1. Mjölken, blodet och det andra : Förlossningsskildringar i samtida svensk skönlitteratur

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Hagelberg; [2023]
  Nyckelord :childbirth; literary studies; childbirth in literature; litteraturvetenskap; förlossning; förlossningsberättelse; litteraturstudier;

  Sammanfattning : Barnafödande är ett komplicerat och mångfacetterat ämne. Att föda är både en högst privat, intim upplevelse och en kulturell och politiskt kodad händelse. Hur ett samhälle behandlar sin födande befolkning beror på politik, normer och ideal som sträcker sig längre än den födande individen. LÄS MER

 2. 2. Satans son, miljöförstöring och ansvar : En ekokritisk läsning av Terry Pratchett och Neil Gaimans Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Agnes Lindblad; [2023]
  Nyckelord :Ekokritik; Litteraturvetenskap; Klimatfiktion;

  Sammanfattning : This essay employs an ecocritical reading of the book Good Omens by Terry Pratchett and Neil Gaiman to analyse its portrayal of pollution and climate change. The essay also focuses on the genre cli-fi to see how the novel fits within it. LÄS MER

 3. 3. Min mor är mitt sanna land : Mödrar, söner och migration i verk av Mustafa Can, Theodor Kallifatides och Ocean Vuong

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Öhman; [2023]
  Nyckelord :moderskap; migration; språk; identitet; Kallifatides; Can; Vuong; litteraturvetenskap; mödrar; söner; modersmål; dubbelt medvetande; Fanon; Rich; Hirsch; Homi K.; Bhabha; hybriditet; Ahmed; riktadhet; dissonant ackulturation;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to examine the relationship between mothers and sons in Mustafa Can’s Tätt intill dagarna: Berättelsen om min mor (Close to the days: The story of my mother) from 2006, Theodor Kallifatides’ Mödrar och söner (Mothers and sons) from 2007 and Ocean Vuong’s On Earth We’re Briefly Gorgeous from 2019. These novels examine themes of migration and motherhood through the perspective of the sons, who all write semi-autobiographically about their mothers. LÄS MER

 4. 4. To turn the Being round and round, And pause at every pound : En fenomenologisk undersökning av kroppen och rummet som narrativa element i fem dikter av Emily Dickinson

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Elin Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Emily Dickinson; corporeal narratology; phenomenology; body; space; Emily Dickinson; kroppslig narratologi; fenomenologi; kropp; rum;

  Sammanfattning : This essay seeks to investigate how bodies can be understood as a narrative element in five poems written by the American poet Emily Dickinson (1830 – 1886). Using phenomenology as understood by Maurice Merleau-Ponty and Elizabeth Grosz as a theoretical framework and a corporeal narratology as drawn up by Daniel Punday, the essay explores how the bodies of the characters within the fictional world are portrayed, which bodies are present and what places and types of situations they occupy. LÄS MER

 5. 5. (Ensam)tid – En(samtid) : En tematisk närläsning av samtida ensamhet i Ottessa Moshfeghs Eileen (2015) och My Year of Rest and Relaxation (2018)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Simon Brodding; [2023]
  Nyckelord :Ottessa Moshfegh; loneliness; contemporary; isolation; depression;

  Sammanfattning : This essay examines the portrayal of present-day loneliness in the novels Eileen (2015) and My Year of Rest and Relaxation (2018) by contemporary author Ottessa Moshfegh. The main point of departure for this examination has been through a literary sociological standpoint which claims the inevitable effects of the current time and place through which a work is being produced in, therefore, enabling an examination of modern-day loneliness even though the stories take place in an imagined past. LÄS MER