Sökning: "litteraturvetenskap A"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap A.

 1. 1. Fadern och sonen – de förlorade : En studie av maskulinitet och faderskap i Paul Austers City of Glass och The Locked Room

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Ålund Thorgren; [2021]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; amerikansk litteratur; postmodern litteratur; trilogi;

  Sammanfattning : Paul Austers New York Trilogy has long been considered a classic postmodern detective tale. But isn’t there more to the story? In this study I investigate how masculinity and fatherhood is portrayed in the first and the third novel of the trilogy, City of Glass and The Locked Room. Using a theoretical framework including R.W. LÄS MER

 2. 2. När utlandsadopterade författare skriver om sig själva: om berättarposition och framställning i självbiografier : When transnationally adopted authors write about themselves: considering narrator position and self-construction in autobiographies

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Sundelin; [2021]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; självbiografier; adoption; adoptionsmemoarer; berättarposition; framställning; självkonstruktion; Trotzig; Tjønn; Hübinette; Butler; Riceour; Vulovic;

  Sammanfattning : This essay explores the life writing of two transnationally adopted authors of Scandinavian nationality. Both are adopted from Korea and the essay aims to analyse how they make use of self construction, or how they stage themselves as subjects in their autobiographies. LÄS MER

 3. 3. "Den matematiska oceanen" : Hur Göran Sonnevis dikt KOSTER 2002 sammankopplar gudomlighet med matematik

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Maria Gotfredsen; [2021]
  Nyckelord :Timothy Morton; Ontologi; Göran Sonnevi; poesi; litteraturvetenskap; koster 2002; Oceanen; matematik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how Göran Sonnevis poetry, particularly KOSTER 2002 in Oceanen (2005), and how the poem portrays how the main character encounters divine concepts of entirety using mathematic terminology. The divine concept of eternity is referred to as nunc-stans and hic-stans, terms coined by the philosopher Thomas Hobbes and explicitly referenced to in the poetry of Oceanen. LÄS MER

 4. 4. Omvänd remediering – Från FPS till traditionell litteratur : En adaptionsstudie av Bioshocks gen(us)modifierade berättelsevärld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hampus Hollström; [2021]
  Nyckelord :adaptation; remediation; transmediality; gender theory; videogame; novel; adaption; remediering; transmedialitet; genusteori; tv-spel; roman;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgör en jämförande studie primärt inom fältet för traditionell litteraturvetenskap, adaption, remediering och transmedialitet, med ett innehållsligt genusperspektiv. Det undersökta materialet utgörs av två verk, tv-spelet Bioshock samt romanen som är baserad på spelet och är en prequel till det, Bioshock: Rapture. LÄS MER

 5. 5. Natur, övernatur och människa – En undersökning av Magnus Dahlströms Hemman ur posthumanistiskt och schamanskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Amandus Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :posthumanism; schamanism; literature; Magnus Dahlström; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : A literary analysis of the novel Hemman (2018) by Magnus Dahlström using posthumanist and schamanistic perspectives.... LÄS MER