Sökning: "litteraturvetenskap A"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap A.

 1. 1. "You speak like a heroine […] we shall see whether you can suffer like one" : En motivstudie av jungfrun i nöd i Ann Radcliffes A Sicilian Romance & The Mysteries of Udolpho

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Ferbus Angser; [2022]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Ann Radcliffe; gotisk litteratur; motivstudie; Jungfru i nöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Herrarnas rum i Sofi Oksanens roman Utrensning : En narratologisk motivstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Theréze Mentzer; [2022]
  Nyckelord :Oksanen; Utrensning; narratologi; motivstudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen Herrarnas rum i Sofi Oksanens roman Utrensning – En narratologisk motivstudie bygger på en analys av romanen Utrensning. Med hjälp av litteraturteoretikern Gérard Genettes narratologiska metod söks svar på om det genom att se på en romans struktur och berättande går att få vägledning i vad som driver en läsare att fortsätta läsa. LÄS MER

 3. 3. Rester från det förlorade paradiset : En studie om den fridfulla viloplatsen som metafor och filosofisk idé i den post-apokalyptiska fiktionsberättelsen Hungerspelen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Christian Zárate; [2022]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; analys;

  Sammanfattning : Abstract: Forskaren Andreas Nyströms litteraturvetenskapliga doktorsavhandling Places of Rest in Worlds of Ruin - Havens in Post-Apocalyptic Fiction (2021)undersöker fridfulla platser i post-apokalyptiska berättelser efter civilisationens undergång och fall. Nyström (2021) beskriver de troper som belyser dessa platser, som fridfulla oaser, eller paradisiska miljöer där karaktärerna kan vila och återhämta sig. LÄS MER

 4. 4. Skrivevenemang i folkbildningens anda : en kvalitativ studie av arrangörers syn på folkbildning och mångfald vid skrivevenemang

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Julia Lindell; [2022]
  Nyckelord :literary sociology; literary studies; popular education; writing courses; writing workshops; writing circles; creative writing; diversity.; litteratursociologi; litteraturvetenskap; folkbildning; skrivarkurser; skrivarworkshops; skrivarcirklar; kreativt skrivande; mångfald.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur arrangörer av kortare workshops och kurser i kreativt skrivande förhåller sig till homogena deltagargrupper. Först undersöks deltagarnas sammansättning och sedan arrangörernas syn på mångfald utifrån sin organisations verksamhetsuppdrag. LÄS MER

 5. 5. Fadern och sonen – de förlorade : En studie av maskulinitet och faderskap i Paul Austers City of Glass och The Locked Room

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Ålund Thorgren; [2021]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; amerikansk litteratur; postmodern litteratur; trilogi;

  Sammanfattning : Paul Austers New York Trilogy has long been considered a classic postmodern detective tale. But isn’t there more to the story? In this study I investigate how masculinity and fatherhood is portrayed in the first and the third novel of the trilogy, City of Glass and The Locked Room. Using a theoretical framework including R.W. LÄS MER