Sökning: "litteraturvetenskap A"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap A.

 1. 1. SATIREN OCH SAMTIDEN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Rebecca Pourhassani; [2020]
  Nyckelord :satir; svensk satir; svensk lyrik; samtida svensk lyrik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay investigates the current and possible usage of satire as a literary term with a focus on contemporary, Swedish poetry. The essay also begin to explore the relationship between the concept of satire and the time where it intend to have its effect... LÄS MER

 2. 2. "Somliga blir aldrig galna. Vilka i sanning förfärliga liv de måtte leva." : En komparativ närläsning av hur galenskapen gestaltad i Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien och Olivier Bourdeauts I väntan på Bojangles balanserar mellan begreppen utopi och heterotopi.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Utopi; heterotopi; Paul Ricoeur; Michel Foucault; galenskap; Lagerlöf; Bourdeaut;

  Sammanfattning : This essay examines the madness portrayed in Selma Lagerlöf’s The Emperor of Portugallia and Olivier Bourdeauts Waiting for Bojangles, in order to identify a conceptual apparatus describing its interaction with the social ordering of reality, using the theoretical concepts of utopia and heterotopia. The concept of utopia used for this essay is the definition formed by Paul Ricoeur and the concept of heterotopia created by Michel Foucault. LÄS MER

 3. 3. ”Jag vill ha slitningar där sprickor växer, där avstånd mellan tid och tid / blir kött” : Att teckna i negationer: En studie av negationens kritiska potential i Christina Ouzounidis postdramatiska teatertext Spår av Antigone (2014)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sissela Nelander; [2020]
  Nyckelord :Adorno; Critical Theory; Postdramatic theory; Postdramatic theatre; Adaption; Negation; Christina Ouzounidis; Antigone; Adorno; Kritisk teori; Postdramatisk teori; Postdramatisk teater; Adaption; Negation; Christina Ouzounidis;

  Sammanfattning : With basis in critical theory, as defined by Theodor W. Adorno, as well as Hans-Thies Lehmann’s theory on postdramatic theatre this study investigates the ethic and aesthetic processes of negation in Christina Ouzounidis theatre texts. LÄS MER

 4. 4. En aning om ett sällsamt universum : En undersökning av C.J.L. Almqvists ”poetiska fuga”

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Caroline Jägerfeld; [2020]
  Nyckelord :Carl Jonas Love Almqvist; the poetic fugue; mathematics; strange loops; animal coeleste; mechanical coeleste; analogy; Douglas Hofstadter; Gödel Escher Bach: an eternal golden braid; non-linear time; Carl Jonas Love Almqvist; epism och dramatism; den poetiska fugan; Tintomara; sällsamma slingor; analogi; isomorfi; matematik; ideotiken; ideotiska metoden; Douglas Hofstadter; Gödel Escher Bach: ett evigt gyllene band;

  Sammanfattning : ABSTRACT And concrete diction Carl Jonas Love Almqvist’s Drottningens juvelsmycke (The Queen's Tiara; 1834) is, along with Amorina, the work primarily associated with the ”poetic fugue” – a concept the author develops in ”Om enheten av epism och dramatism; en aning om den poetiska fugan” (”On the unity of epism and dramatism; a notion of the poetic fugue”; 1821); an essay often considered vague and theoretical by researchers in the field. The meaning of the poetic fugue has been regarded unclear, but mainly considered as some kind of synthesis of epic and dramatic writing. LÄS MER

 5. 5. Om djurens funktioner i Satantango

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Anton Larsson; [2019]
  Nyckelord :László Krasznahorkai; Satantango; Animal Studies; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : László Krasznahorkai (b. 1954) is a Hungarian novelist known for his melancholic-dystopic themes and post-modern prose. He has received considerable critical acclaim, notably winning the Man Booker International Prize in 2015. He initially became famous, to a wider audience outside Hungary, through director Béla Tarrs adoption of his novels. LÄS MER