Sökning: "litteraturvetenskap A"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap A.

 1. 1. Om djurens funktioner i Satantango

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Anton Larsson; [2019]
  Nyckelord :László Krasznahorkai; Satantango; Animal Studies; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : László Krasznahorkai (b. 1954) is a Hungarian novelist known for his melancholic-dystopic themes and post-modern prose. He has received considerable critical acclaim, notably winning the Man Booker International Prize in 2015. He initially became famous, to a wider audience outside Hungary, through director Béla Tarrs adoption of his novels. LÄS MER

 2. 2. Genuserfarenheter och kulturellt identitetsskapande i Monica Alis Brick Lane

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Adam Basson; [2019]
  Nyckelord :Brick Lane; kulturell identitet; genus; diaspora; bildningsroman; Bildungroman; etnicitet; förtryck; Monica Ali; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This project investigates ethnic and gendered oppression in relation to the construction of cultural identity in the Bangladeshi diaspora as it is depicted in Monica Ali’s novel 'Brick Lane'. I read Ali’s novel as a 'feminist Bildungsroman' with the key focus on how the female migrant protagonist Nazneen’s changing self-conception and construction of a new identity in London leads her to liberation from patriarchal structures in the diaspora. LÄS MER

 3. 3. Homosexualitet i ungdomslitteraturen : En komparativ litteraturstudie om homosexualitet i ungdomslitteraturen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Persson; [2018]
  Nyckelord :homosexualitet; ungdomslitteratur; normkritisk undervisning; heteronorm; didaktik; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This essay treats the subject of homosexuality in Young Adult literature, this is done by a comparative book-study from the British author Aidan Chambers book Dance on my grave (1982) and the Swedish author Anna Ahlunds book Du, bara (2016). Both books have a homosexual protagonist as their main character. LÄS MER

 4. 4. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER

 5. 5. Genom våra ögon : En komparativ litteraturanalys av Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale och Octavia E. Butlers Kindred, utifrån forskningsfältet kulturella minnesstudier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Linnea Adolfsson; [2018]
  Nyckelord :Margaret Atwood; The Handmaid s Tale; Octavia E. Butler; Kindred; Memory; History; Cultural memory studies; Trauma; Representation; Prosthetic Memory; Multidirectional Memory;

  Sammanfattning : This essay’s primarily focus is on the common discourse about the persisting effects of the past in the present in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale(1985)and Octavia E. Butler’s Kindred (1979).These novels are the testimonies of the protagonists Offred and Dana who shares their experience of traumatic violence and oppression. LÄS MER