Sökning: "litteraturvetenskap A"

Visar resultat 16 - 20 av 201 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap A.

 1. 16. Det sociala ansvaret : En etnografisk fallstudie kring högskolestuderandes upplevelser av social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap

  Författare :Julia Oxborn; [2017]
  Nyckelord :Facebook; Social Interaction; Experience; Behavior; Interview; University students.; Facebook; Social interaktion; Erfarenhet; Beteende; Intervju; Högskolestudenter.;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie baserad på ett jämförande, tolkande och sociologiskt perspektiv med fokus på medieanvändning samt social interaktion. Syftet är att se hur högskolestudenter upplever social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen. LÄS MER

 2. 17. "Verkligheten, som obarmhärtigt bröt ned hans konstruktioner” : En studie av Henry Parlands roman Sönder.

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Carlo Olsson Nyhammar; [2017]
  Nyckelord :Henry Parland; Sara Ahmed; Karen Barad; Orientation; Intra-action; Phenomenology; Henry Parland; Sara Ahmed; Karen Barad; Orientering; Fenomenologi; Intra-aktion;

  Sammanfattning : In this thesis the aim is to examine how objects matter with regards to orientation in the work To Pieces written by the Finnish author Henry Parland. The question posed by Sara Ahmed in Queer Phenomenology becomes the starting point of this work. LÄS MER

 3. 18. "The air smelt queer" : En queerteoretisk närläsning av Sarah Waters Fingersmith

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sarah Ingren-Ahlman; [2017]
  Nyckelord :Fingersmith; Sarah Waters; Multisexualitet; Queerteori; Neo-viktorianism; Heteronormativitet; Litterär pornografi; Flerkönat begär;

  Sammanfattning : Fingersmith is a historical novel with a clear, non-heteronormative agenda. It was published in 2002 by Sarah Waters, and it challenges the way the Victorian era viewed and oppressed non-heteronormative sexuality. LÄS MER

 4. 19. ”The truth about Persephone”: Kvinnligt identitetsuttryck i mytisk poesi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Edda Ahrent; [2017]
  Nyckelord :Persephone; Demeter; Persefone; grekisk mytologi; poesi; mytisk poesi; Homeros; Hades; Jungians psykologi; Jung; Simone de Beauvoir; Christine Downing; samtida poesi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Kvinnans förhållande till sitt eget mytiska arv är ett komplicerat sådant, som Beauvoir förklarar: ”representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their point of view, which they confuse with absolute truth.” Alienation från sin egen historia har lett till en lång tradition av kvinnliga författare som tacklas med sitt mytiska arv för att försöka hitta, bland kvinnliga representationer som sällan är mer än döttrar, fruar och våldtäktsoffer, sin egen röst. LÄS MER

 5. 20. Att leka life? - en undersökning av makt, lekt och berättande i tv-spel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Auguste Angelöv; [2017]
  Nyckelord :narratology; ludology; video games; power; storytelling; play; literature studies; litteraturvetenskap; narratologi; ludologi; spel; makt; berättande; lek; spelvetenskap;

  Sammanfattning : This is a paper concerning storytelling in video games. It’s based on the assumption that power gives people the possibility to tell stories. We will have a look at what that means when in contact in video games, as the interaction between player and story world may result in creation of a story. LÄS MER