Sökning: "litteraturvetenskap A"

Visar resultat 21 - 25 av 201 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap A.

 1. 21. Vem, hur, vad och varför? : En narratologisk analys av Stephen Kings skräckroman Dimman

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; [2016]
  Nyckelord :Stephen King; Dimman; Narratologi; Narratologisk analys; The Mist; Narratology; Rimmon - Kenan; Vulovic;

  Sammanfattning : This essays content is about a narratological analysis of “The Mist”, written by Stephen King, with a focus on who, how, and what in relationship with the story. It also contains a deeper analysis on chosen characters and the meaning behind them. The analysis also takes a look on why King has chosen to use them and their specific details. LÄS MER

 2. 22. När känslorna får ta rodret : En läsning av John Fowles Den franske löjtnantens kvinna som postmodernt melodrama

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Ella Olsson Idman; [2016]
  Nyckelord :Postmodernism; John Fowles; Melodrama; Meta-fiktion;

  Sammanfattning : This essay is first and foremost an exploration of the melodramatic themes in John Fowles The French Lieutenant’s woman. By defining melodramatic plot events and analyzing the novels postmodern narrative as a melodramatic element in its own right, this study’s purpose is to explain what makes the reader react in a specific way – Or more specifically: feel alienated by the books narrator. LÄS MER

 3. 23. Ett slag för monomyten : En komparativ undersökning av monomytens manifestation i Onepunch-man

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ludvig Löfström; [2016]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; komparativ mytologi; Campbell; monomyt; populärkultur; manga; ONE; Onepunch-man;

  Sammanfattning : Denna uppsats spårar Joseph Campbells (1949) monomytiska modell genom ONEs webbaserade manga Onepunch-man (2009), för att undersöka hur väl verket förhåller sig till monomyten. Bakgrund: Monomyten är ett koncept som är lånat från komparativ religion/mytologi, och myntades av mytologen Joseph Campbell i The Hero with a Thousand Faces (1949). LÄS MER

 4. 24. Intertextualitet, satir och Heimat i Heinrich Bölls Wanderer, kommst du nach Spa …

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Tord Eng; [2016]
  Nyckelord :Heinrich Böll; Friedrich Schiller; Tord Eng; Wanderer kommst du nach Spa; Der Spaziergang; Hus utan väktare; Biljard klockan halv tio; Ungdomens bröd; Heimat; intertextualitet; satir; Werner Bellman; Rainer Nägele; kulturellt minne; Renate Lachmann; David J. Parent; Rüdiger Safranski; Sturm und Drang; förromantik; romantiken; Bölls katolicism;

  Sammanfattning : This thesis deals with the short story “Wanderer, kommst du nach Spa ...” (1950) by the German author Heinrich Böll (1917-1985). LÄS MER

 5. 25. Själslig tematik i Emily Dickinsons poesi : en psykoanalytisk utveckling av den kreativa skrivprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Karolina Eugenes; [2016]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; Emily Dickinson; poesi; amerikansk poesi; psykoanalys; tematisk analys; själslig tematik;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på den amerikanska poeten Emily Dickinson och hennes psykiska hälsa samt kreativitet och skrivande. Syftet är att lyfta fram hur fyra utvalda teman; hjärna, hjärta, sinne och själen, framställs i Dickinsons poesi. LÄS MER