Sökning: "litteraturvetenskap A"

Visar resultat 21 - 25 av 198 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap A.

 1. 21. Intertextualitet, satir och Heimat i Heinrich Bölls Wanderer, kommst du nach Spa …

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Tord Eng; [2016]
  Nyckelord :Heinrich Böll; Friedrich Schiller; Tord Eng; Wanderer kommst du nach Spa; Der Spaziergang; Hus utan väktare; Biljard klockan halv tio; Ungdomens bröd; Heimat; intertextualitet; satir; Werner Bellman; Rainer Nägele; kulturellt minne; Renate Lachmann; David J. Parent; Rüdiger Safranski; Sturm und Drang; förromantik; romantiken; Bölls katolicism;

  Sammanfattning : This thesis deals with the short story “Wanderer, kommst du nach Spa ...” (1950) by the German author Heinrich Böll (1917-1985). LÄS MER

 2. 22. Själslig tematik i Emily Dickinsons poesi : en psykoanalytisk utveckling av den kreativa skrivprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Karolina Eugenes; [2016]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; Emily Dickinson; poesi; amerikansk poesi; psykoanalys; tematisk analys; själslig tematik;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på den amerikanska poeten Emily Dickinson och hennes psykiska hälsa samt kreativitet och skrivande. Syftet är att lyfta fram hur fyra utvalda teman; hjärna, hjärta, sinne och själen, framställs i Dickinsons poesi. LÄS MER

 3. 23. Världar av vackra kvinnor och våldsamma män : En analys av två fantasyromaner ur ett genusmedvetet perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Felicia Täckenström; [2016]
  Nyckelord :Genus; genusordning; fantasy; könsroller; stereotyp; fuzzy set; Daughter of the Forest; Juliet Marillier; Best Served Cold; Joe Abercrombie.; Genus; genusordning; fantasy; könsroller; stereotyp; fuzzy set; Daughter of the Forest; Juliet Marillier; Best Served Cold; Joe Abercrombie.;

  Sammanfattning : This essay explores whether the gender constructions in Joe Abercrombie’s Best Served Cold and Juliet Marillier’s Daughter of the Forest question or contribute to existing gender categories. The analysis is performed using Raewynn Connell’s gender structure model, Brian Attebery’s theory of fantasy as a "fuzzy set" and Maria Nikolajeva’s schedule for stereotypical gender traits. LÄS MER

 4. 24. Heart of Darkness och The Rum Diary : Skildringar av kolonialism och neokolonialism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Kiro Roskvist; [2016]
  Nyckelord :Hunter S. Thompson; Joseph Conrad; postkolonial litteraturvetenskap; kolonialism; neokolonialism;

  Sammanfattning : Summary This essay examines how Joseph Conrad's novella Heart of Darkness and Hunter S. Thompson's novel The Rum Diary portray´s the effects of colonialism and neocolonialism in Africa and Puerto Rico. LÄS MER

 5. 25. Mio i folksagan och karnevalen : En tolkning och narratologisk studie av Astrid Lindgrens verk Mio, min Mio

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Terese Isacson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study is, based on a narratological perspective, to analyze and interpret the novel written by Astrid Lindgren: Mio, min Mio. It is based on the legacy of the folktale tradition, which is also the basis for carnival concept according to Bachtin. The study is based on a narrative model of Gérard Genette. LÄS MER