Sökning: "litteraturvetenskap A"

Visar resultat 21 - 25 av 204 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap A.

 1. 21. "The air smelt queer" : En queerteoretisk närläsning av Sarah Waters Fingersmith

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sarah Ingren-Ahlman; [2017]
  Nyckelord :Fingersmith; Sarah Waters; Multisexualitet; Queerteori; Neo-viktorianism; Heteronormativitet; Litterär pornografi; Flerkönat begär;

  Sammanfattning : Fingersmith is a historical novel with a clear, non-heteronormative agenda. It was published in 2002 by Sarah Waters, and it challenges the way the Victorian era viewed and oppressed non-heteronormative sexuality. LÄS MER

 2. 22. ”The truth about Persephone”: Kvinnligt identitetsuttryck i mytisk poesi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Edda Ahrent; [2017]
  Nyckelord :Persephone; Demeter; Persefone; grekisk mytologi; poesi; mytisk poesi; Homeros; Hades; Jungians psykologi; Jung; Simone de Beauvoir; Christine Downing; samtida poesi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Kvinnans förhållande till sitt eget mytiska arv är ett komplicerat sådant, som Beauvoir förklarar: ”representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their point of view, which they confuse with absolute truth.” Alienation från sin egen historia har lett till en lång tradition av kvinnliga författare som tacklas med sitt mytiska arv för att försöka hitta, bland kvinnliga representationer som sällan är mer än döttrar, fruar och våldtäktsoffer, sin egen röst. LÄS MER

 3. 23. Att leka life? - en undersökning av makt, lekt och berättande i tv-spel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Auguste Angelöv; [2017]
  Nyckelord :narratology; ludology; video games; power; storytelling; play; literature studies; litteraturvetenskap; narratologi; ludologi; spel; makt; berättande; lek; spelvetenskap;

  Sammanfattning : This is a paper concerning storytelling in video games. It’s based on the assumption that power gives people the possibility to tell stories. We will have a look at what that means when in contact in video games, as the interaction between player and story world may result in creation of a story. LÄS MER

 4. 24. Vem, hur, vad och varför? : En narratologisk analys av Stephen Kings skräckroman Dimman

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; [2016]
  Nyckelord :Stephen King; Dimman; Narratologi; Narratologisk analys; The Mist; Narratology; Rimmon - Kenan; Vulovic;

  Sammanfattning : This essays content is about a narratological analysis of “The Mist”, written by Stephen King, with a focus on who, how, and what in relationship with the story. It also contains a deeper analysis on chosen characters and the meaning behind them. The analysis also takes a look on why King has chosen to use them and their specific details. LÄS MER

 5. 25. När känslorna får ta rodret : En läsning av John Fowles Den franske löjtnantens kvinna som postmodernt melodrama

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Ella Olsson Idman; [2016]
  Nyckelord :Postmodernism; John Fowles; Melodrama; Meta-fiktion;

  Sammanfattning : This essay is first and foremost an exploration of the melodramatic themes in John Fowles The French Lieutenant’s woman. By defining melodramatic plot events and analyzing the novels postmodern narrative as a melodramatic element in its own right, this study’s purpose is to explain what makes the reader react in a specific way – Or more specifically: feel alienated by the books narrator. LÄS MER