Sökning: "litteraturvetenskap D"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden litteraturvetenskap D.

 1. 1. Att bli makrilldiktare. Om ekologi, poesi och makrillari Gunnar D Hanssons "Olunn"

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Victor Malm; [2014]
  Nyckelord :Timothy Morton; ekologisk poesi; Gunnar D Hansson; Olunn; posthumanism; antropocentrism; metapoesi; Jacques Derrida; naturdikt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Studien intresserar sig i huvudsak för makrillens roll i Gunnar D Hanssons diktsamling "Olunn". Titeln är ett av fiskens fornnordiska namn, och boken i sig är en sorts "lyrisk monografi" över makrillen. LÄS MER

 2. 2. Idioten. Romanen om den goda människan : Furst Mysjkin som den gestaltade idén om godhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Elisabet T M Holmstedt; [2014]
  Nyckelord :Dostojevskij; Idioten; kunskapsbegreppet; Kant; Namli; dårskapsfilosofi; Fedotov; rysk-ortodox tradition; västerländsk idealism; kenotisk etik; apofatisk teologi; personalism; semiotik; ikonteologi; Dionysios Areopagita; narratologi; intertextualitet; Genette; Johannesevangeliet; religiös existentialism; kronotopen; Bachtin; dialogen; Skönheten kan rädda världen .; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En studie om godhetens idé, gestaltad i karaktären furst Mysjkin i Fjodor Dostojevskijs roman Idioten. Teoretisk utgångspunkt för analysen av romanens etiska och religiösa innehåll är västerländsk idealism och rysk-ortodox tradition. LÄS MER

 3. 3. Barndomen som en metafor : En studie av Agnes von Krusenstjernas Tony växer uppoch Inger Edelfeldts Breven till Nattens Drottningi psykoanalytisk belysning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Olga Engfelt; [2012]
  Nyckelord :Barndomens metaforik; mognadsprocess i barndomsskildringar; psykoanalysen; arketypsteori; jagtillstånd; drömtydning; intertextualitet; Agnes von Krusenstjerna; Inger Edelfeldt;

  Sammanfattning : I fokus för denna uppsats står barndomens metaforik i två litterära verk, nämligen Agnes von Krusenstjernas Tony växer upp (1922) och Inger Edelfeldts Breven till NattensDrottning (1985). Syftet men uppsatsen är att undersöka hur uppfattningen om barndomen konstrueras och förändras i litterära verk från skilda tider. LÄS MER

 4. 4. Skägg, skjorta och portfölj: En studie av hur pappor gestaltas i 30 stycken bilderböcker från 2000-talet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Karin Nilsson; [2009]
  Nyckelord :2000-talet; bilderböcker; attribut; pappor; fäder; barnlitteratur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I min uppsats har jag valt att undersöka hur pappan gestaltas i några utvalda bilderböcker från 2000-talet. Jag ville även undersöka vad fadern gör tillsammans med barnet och vilka uppgifter han utför i hemmet samt vilka attribut hos fadern som var särskilt återkommande. LÄS MER

 5. 5. Några ingångar till Gunnar Björlings författarskap 1922-33

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Åsa Leijon; [2008]
  Nyckelord :modernistisk poesi; den andre; gåta; eros; relativitet; språket som estetisk revolt; paradox; författarperiod 1922-33; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Några ingångar till Gunnar Björlings författarskap 1922-33 Abstract: Mitt syfte med uppsatsen om den finlandssvenske diktaren Gunnar Björling har varit att undersöka hans första produktion mellan 1922-33 som brukar nämnas Björlings modernistiska period. Jag har under uppsatsens gång försökt svara på mina frågor: 1) Vad innebär den andre som Du för Björling?, 2)Hur det relativa påverkar Björlings etik, estetik och kunskapsteori?, 3) Vad är utmärkande för Björlings språk?, 4) Vad modernismens (d. LÄS MER